Вышедшие номера
Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, выпуск 4
Zalessky V.G., Kaminski V.V., Hirai S., Kubota Y., Sharenkova N.V.
435
25th Int. Symp. " Nanostructures: Physics and Technology" , Saint Petersburg, Russia, June 26-30, 2017 Issues 4 and 5 of Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov, vol. 52 (2018) contain only the abstracts of papers presented at the Symposium. The full papers are published in SEMICONDUCTORS, vol. 52, Issues 4 and 5 (2018).
Optoelectronics, optical properties
Andronov A.A., Ikonnikov A.V., Maremianin K.V., Pozdnjakova V.I., Nozdrin Y.N., Marmalyuk A.A., Padalitsa A.A., Ladugin M.A., Belyakov V.A., Ladenkov I.V., Fefelov A.G.
463
Rumyantsev V.V., Bovkun L.S., Kadykov A.M., Fadeev M.A., Dubinov A.A., Aleshkin V.Ya., Mikhailov N.N., Dvoretsky S.A., Piot B., Orlita M., Potemski M., Teppe F., Morozov S.V., Gavrilenko V.I.
464
Takayama O., Dmitriev P., Shkondin E., Yermakov O., Panah M., Golenitskii K., Jensen F., Bodganov A., Lavrinenko A.
465
Chaldyshev V.V., Kundelev E.V., Poddubny A.N., Vasil'ev A.P., Yagovkina M.A., Chen Y., Maharjan N., Liu Z., Nakarmi M.L., Shakya N.M.
466
Gubaydullin A.R., Symonds C., Bellessa J., Ivanov K.A., Kolykhalova E.D., Sasin M.E., Pozina G., Kaliteevski M.A.
467
468
Cirlin G.E., Reznik R.R., Shtrom I.V., Khrebtov A.I., Samsonenko Yu.B., Kukushkin S.A., Kasama T., Akopian N.
469
Filatov D.O., Antonov I.N., Sinutkin D.Yu., Liskin D.A., Gorshkov A.P., Gorshkov O.N., Kotomina V.E., Shenina M.E., Tikhov S.V., Korotaeva I.S.
470
Ushanov V.I., Chaldyshev V.V., Preobrazhenskiy V.V., Putyato M.A., Semyagin B.R.
471
Transport in heterostructures
Altukhov I.V., Dizhur S.E., Kagan M.S., Khvalkovskiy N.A., Paprotskiy S.K., Vasil'evskii I.S., Vinichenko A.N.
472
Bagraev N.T., Klyachkin L.E., Khromov V.S., Malyarenko A.M., Mashkov V.A., Matveev T.V., Romanov V.V., Rul N.I., Taranets K.B.
473
Mozharov A.M., Vasiliev A.A., Bolshakov A.D., Sapunov G.A., Fedorov V.V., Cirlin G.E., Mukhin I.S.
475
Quantum wells, Quantum wires, Quantum dots, band structure
Danilov L.V., Mikhailova M.P., Levin R.V., Konovalov G.G., Ivanov E.V., Andreev I.A., Pushnyi B.V., Zegrya G.G.
476
Lebedev D.V., Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Belyaev K.G., Rakhlin M.V., Toropov A.A., Brunkov P., Vlasov A.S., Merz J., Rouvimov S., Oktyabrsky S., Yakimov M., Mukhin, I.V., Shelaev, A.V., Bykov, V.A., Romanova, A.Yu., Buryak, P.A., Mintairov, A.M.
477
Mintairov A.M., Merz J.L., Kapaldo J., Vlasov A.S., Blundell S.A.
478
Rakhlin M.V., Belyaev K.G., Klimko G.V., Mukhin I.S., Ivanov S.V., Toropov A.A.
480
Shtrom I.V., Agekyan V.F., Serov A.Yu., Filosofov N.G., Akhmadullin R.R., Krizhkov D.E., Karczewski G.
481
Germanenko A.V., Minkov G.M., Sherstobitov A.A., Rut O.E., Dvoretski S.A., Mikhailov N.N.
482
Kibis O.V., Dini K., Iorsh I.V., Shelykh I.A.
483
484
Spin Related Phenomena in Nanostructures
Babenko Ia.A., Yugova I.A., Poltavtsev S.V., Salewski M., Akimov I.A., Kamp M., Hofling S., Yakovlev D.R., Bayer M.
485
Castelnovo Claudio, Dykman Mark I., Smelyanskiy Vadim N., Moessner Roderich, Pryadko Leonid P.
487
Yakovlev D.R., Feng D.H., Pavlov V.V., Rodina A.V., Shornikova E.V., Mund J., Bayer M.
489