Semiconductors, 2022, volume 56, issue 9
XXVI International Symposium "Nanophysics and Nanoelectronics", Nizhny Novgorod, March 14 - March 17, 2022
Bobrov A. I., Baidus' N.V., khazanova S. V., Gorshkov A. P, Sidorenko K. V., Shushunov A. V., Malekhonova N. V., Nezhdanov A. V., Zdoroveyshchev A. V., Trushin V. N., Ubyivovk E. V., Okhapkin A. I., Klement’ev D.S., Gasainiev Z. Sh., Kharlamov A. V.
619
Titova A. M., Denisov S. A. , Chalkov V. Yu. , Alyabina N. A. , Zdoroveishchev A. V. , Shengurov V. G.
625
Tarasova E. A. , Khazanova S. V. , Golikov O. L. , Puzanov A. S. , Obolensky S. V. , Zemlyakov V. E.
630
Kalinnikov M.A., Lobanov D.N., Kudryavtsev K.E., Andreev B. A., Yunin P.A., Krasilnikova L.V., Novikov A.V., Skorokhodov E.V., Krasilnik Z.F.
633
Publication of the conference materials completed.
Nonelectronic Properties of Semiconductors (Atomic Structure, Diffusion)
Shuman V. B., Lavrentiev A. A., Yakovleva A. A. , Abrosimov N. V., Lodygin A. N. , Portsel L. M. , Astrov Yu. A.
642
Electronic Properties of Semiconductors
Rahimov R. N. , Qahramanova A. S., Arasly D. H., Khalilova A. A. , Mammadov I. Kh., Khalilzade A. R.
646
Spectroscopy, Interaction with Radiation
Semakova A. A., Ruzhevich M. S., Romanov V. V., Bazhenov N. L., Mynbaev K. D., Moiseev K. D.
659
Karaseov P. A., Karabeshkin K. V., Struchkov A. I., Pechnikov A. I., Nikolaev V. I., Andreeva V. D., Titov A. I.
664
Surfaces, Interfaces, and Thin Films
Banshchikov A. G. , Vexler M. I., Ivanov I.A., Illarionov Yu. Yu. , Sokolov N. S. , Suturin S. M.
670
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Physics of Semiconductor Devices
Sobolev N. A., Kalyadin A. E. , Shtel’makh K. F. , Aruev P. N. , Zabrodskiy V. V., Shek E. I.
685
Babichev A. V., Mikhailov D. A. , Kolodeznyi E. S., Gladyshev A. G., Voznyuk G. V., Mitrofanov M.I . , Denisov D. V., Slipchenko S. O. , Lyutetskii A. V. , Dudelev V. V. , Evtikhiev V. P. , Karachinsky L. Ya., Novikov I. I., Sokolovskii G. S., Pikhtin N. A., Egorov A. Yu.
689
Zakirov E. R., Kesler V. G., Sidorov G. Yu., Gorshkov D. V., Kovchavtsev A. P.
695
Zhukov A. E., Nadtochiy A. M., Kryzhanovskaya N. V., Shernyakov Yu. M., Gordeev N. Yu., Serin A. A., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Payusov A. S., Kornyshov G. O., Maximov M. V., Wang Y.
701
Kalygina V. M., Kiselyeva O. S., Kushnarev B. O., Oleinik V. L., Petrova Y. S., Tsymbalov A.V.
707
NovikovI.I., Nyapshaev I.A., Gladyshev A. G., Andryushkin V. V., Babichev A. V., Karachinsky L. Ya., Shernyakov Yu. M. , Denisov D.V., Kryzhanovskaya N. V., Zhukov A.E., Egorov A.Yu.
712
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru