Semiconductors, 2022, volume 56, issue 4
Makarova E. S., Asach A. V., Tkhorzhevskiy I. L., Sedinin A. D., Zykov D. V., Zaitsev A. D., Demchenko P., Novoselov M. G., Komarov V. A., Tukmakova A. S., Novotelnova A.V., Kablukova N. S., Khodzitsky M.K.
257
Spectroscopy, Interaction with Radiation
Dementeva E. V. , Dementev P. A., Korenko N. P. , Shkarupa I. I. , Kremleva A. V. , Panov D. Yu., Spiridonov V. A. , Zamoryanskaya M. V. , Bauman D. A. , Odnobludov M. A. , Romanov A. E. , Bugrov V. E.
262
Surfaces, Interfaces, and Thin Films
Berkovits V. L., Kosobukin V. A., Ulin V. P., Alekseev P. A., Soldatenkov F. Yu., Levitskii V.A.
267
Semiconductor Structures, Low-Dimensional Systems, and Quantum Phenomena
Zhukov N. D., Tsvetkova O. Yu., Gavrikov M. V., Rokakh A. G., Smirnova T. D., Shtykov S. N.
272
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Selyanina A. D., Maskaeva L. N., Voronin V. I. , Selyanin I. O., Anokhina I.А., Markov V.F.
279
Melnik N. N., Tregulov V. V., Litvinov V. G., Ermachikhin A. V., Trusov E. P., Skoptsova G. N., Ivanov A. I.
290
Carbon Systems
Physics of Semiconductor Devices
Ismailov K. A., Zikrillaev N. F., Koveshnikov S. V., Kosbergenov E. Zh.
306
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru