Semiconductors, 2022, volume 56, issue 6
Electronic Properties of Semiconductors
Zikrillayev Kh. F., Ayupov K. S., Mavlonov G. H., Usmonov A. A., Shoabdurakhimova M. M.
369
Spectroscopy, Interaction with Radiation
Benemanskaya G. V., Timoshnev S. N., Iluridze G. N., Minashvili T. A.
387
Sobolev N. A., Kalyadin A.E., Shtel`makh K. F., Shek E. I., Sakharov V. I., Serenkov I. T.
390
Sulimov M. A., Sarychev M. N., Mogilnikov I. A., Ivanov V. Yu., Volkov V. A., Zhivulko V. D., Mudryi A. V., Yakushev M. V.
394
Amorphous, Vitreous, and Organic Semiconductors
Castro-Arata R. A. , Grabko G. I. , Kononov A. A. , Anisimova N. I. , Krbal M. , Kolobov A. V.
400
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Zatonskaya L. V., Smagin V. P., Harnutova E. P., Ignatov E. V.
411
Bolotov V. V. , Knyazev E. V. , Ponomareva I. V. , Ivlev K. E.
416
Khaliava I. I, Khamets A. L., Safronov I.V., Filonov A.B., Migas D.B.
420
Gapanovich M. V., Odin I. N., Levin I. M., Rakitin V. V., Sedlovets D. M., Shilov G. V., Korchagin D. V.
427
Physics of Semiconductor Devices
Babichev A.V., Mikhailov D. A., Chistyakov D. V. , Kolodeznyi E.S., Gladyshev A. G. , Voznyuk G. V. , Mitrofanov M. И. , Denisov D. V. , Slipchenko S.O. , Lyutetskii A. V. , Dudelev V. V. , Evtikhiev V. P. , Karachinsky L.Ya., Novikov I.I., Pikhtin N. A., Egorov A.Yu., Sokolovskii G.S.
436
Afanasev A. V., Ilyin V. A. , Luchinin V. V. , Serkov A. V. , Chigirev D. A.
442
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru