Semiconductors, 2023, volume 57, issue 8
Международная конференция ФизикА.СПб, 23-27 октября 2023 г., Санкт-Петербург  [-1mm]
Lenshin A. S., Peshkov Ya. A., Chernousova O. V., Barkov K. A., Kannykin S. V.
595
Vlasov A.S., Afanasev K.M., Galimov A.I., Kalyuzhnyy N.A., Lebedev D.V., Malevskaya A.V., Mintairov S.A., Rakhlin M.V., Salii R.A., Mozharov A.M., Mukhin I.S., Mintairov A.M.
601
Kononov A.A., Ilinskiy A.V., Castro R.A., Klimov V.A., Pashkevich M. E. , Popova I.O., Shadrin E.B.
605
Ivlev K. E., Bolotov V. V., Ponomareva I. V., Knyazev E.V.
609
Kozlowski A. V., Chufarova N. A., Baybikova D. R., Serdobintsev A. A., Stetsyura S. V.
617
Ruzhevich M. S., Mynbaev K. D., Bazhenov N. L., Varavin V. S., Remesnik V. G., Mikhailov N. N., Yakushev M. V.
621
Публикация материалов Конференции завершена
Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)
Kalmykov A. E., Myasoedov A. V., Sorokin L. M.
628
Pashchenko A. S., Devitsky O. V., Lunina M. L.
632
Surfaces, Interfaces, and Thin Films
Semiconductor Structures, Low-Dimensional Systems, and Quantum Phenomena
Adamov R. B., Melentev G. A. , Podoskin A. A. , Kondratov M.I., Grishin A. E., Slipchenko S. O., Sedova I. V., Sorokin S. V., Klimko G. V., Makhov I. S. , Firsov D. A., Shalygin V.A.
643
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Physics of Semiconductor Devices
Slipchenko S. O., Podoskin A. A., Shushkanov I. V., Krychkov V. A., Rizaev A. E., Kondratov M. I., Grishin A. E., Pikhtin N. A., Bagaev T. A., Svetogorov V. N., Ladugin M. A., Marmalyuk A. A., Simakov V. A.
657
Podoskin A. A., Shushkanov I. V., Rizaev A. E. , Kondratov M. I. , Grishin A. E., Slipchenko S. O.
671
Mintairov M. A., Evstropov V. V. , Mintairov S. A. , Salii R. A. , Nadtochiy A. M. , Kalyuzhnyy N. A.
677
Fabrication, Treatment, and Testing of Materials and Structures
Pivovarova A.A. , Il'inskaya N.D. , Kunitsyna E.V. , Yakovlev Yu.P.
685
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru