Semiconductors, 2023, volume 57, issue 7
Kharitonova P. G., Glukhovskoy E. G., Kozlowski A. V., Stetsyura S. V.
510
Kaveev A. K., Fedorov V. V., Dvoretckaya L. N., Fedina S. V., Mukhin I. S.
517
Karlina L.B., Vlasov A.S., Ilkiv I.V., Vershinin A.V., Soshnikov I.P.
521
Salii R. A., Mintairov S. A. , Nadtochiy A. M. , Kalyuzhnyy N. A.
528
Chernikov A. S. , Kochuev D. A. , Voznesenskaya A. A. , Abramov D.V., Khorkov K. S.
531
Arteev D. S. , Sakharov A. V., Zavarin E. E., Nikolaev A. E., Yagovkina M. A., Tsatsulnikov A. F.
534
Filosofov N.G., Budkin G.V., Agekyan V. F., Karczewski G., Serov A.Yu., Verbin S.Yu., Shtrom I. V., Reznitsky A. N.
542
Monozon B. S., Fedorova T. A. , Schmelcher P.
545
Kryuchkov S. V., Kukhar E. I., Kotelnikov E. Yu.
548
Konobeeva N.N. , Trofimov R.R., Belonenko M.B.
554
Davydov V. Yu., Smirnov A. N. , Eliseyev I. A., Kitaev Yu. E. , Sharofidinov S. S. , Lebedev A. A. , Panov D. I., Spiridonov V. A. , Bauman D. A. , Romanov A. E. , Kozlovski V. V.
557
Продолжение публикации материалов Конференции см. в No 8/23
Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления
Bykov A. A. , Nomokonov D. V. , Strygin I. S., Marchishin I. V., Bakarov A. K.
561
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Pokryshkin N. S., Sobina I. O., Knysh A. A., Eremina A. S., Syuy A. V., Yakunin V. G., Timoshenko V. Yu.
568
Physics of Semiconductor Devices
Marichev A. E., Epoletov V. S., Pushnyi B. V., Vlasov A. S. , Lihachev A. E.
574
Lyubutin S. K., Patrakov V. E. , Rukin S. N. , Slovikovsky B. G. , Tsyranov S. N.
578
Mikhailov A. V., Kurdyubov A. S., Khramtsov E. S., Ignatiev I. V., Gribakin B. F., Cronenberger S., Scalbert D., Vladimirova M. R., André R.
586
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru