Semiconductors, 2022, volume 56, issue 13
XVII Interstate conference "Thermoelectrics and their applications - 2021" (ISCTA 2021)
Mursalimov D. F., Mikhailov A. V., Kurdyubov A.S., Trifonov A. V., Ignatiev I. V.
2021
Publication of the conference materials completed.
Reviews
Nonelectronic Properties of Semiconductors (Atomic Structure, Diffusion)
Ibrahimova S. I. , Jabarov S. H., Guseynov G. G., Guliyeva Kh. M. , Mirzayev M. N., Aliyev Yu.I .
2046
Spectroscopy, Interaction with Radiation
Bagraev N. T., Kukushkin S. A., Osipov A. V., Klyachkin L. E., Malyarenko A. M., Khromov V. S.
2050
Surfaces, Interfaces, and Thin Films
Ryabtsev S. V. , Ghareeb D. A. A., Turishchev S.Yu., Obvintseva L. A., Shaposhnik A. V., Domashevskaya E. P.
2057
Andryushchenko D.A., Ruzhevich M.S., Smirnov A. M., Bazhenov. N.L., Mynbaev K.D., Remesnik V.G.
2063
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Morozova N. K., Miroshnikova I. N.
2068
Lazarenko A. A., Shubina K. Yu., Nikitina E. V., Pirogov E. V., Mizerov A. M., Sobolev M. S.
2077
Physics of Semiconductor Devices
Malevskaya A. V., Il’inskaya N. D., Kalyuzhnyy N. A., Malevskiy D. A., Zadiranov Y. M., Pokrovskiy P. V., Blokhin A. A., Andreeva A. V.
2081
Potapovich N.S., Nakhimovich M.V., Khvostikov V.P.
2086
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru