Semiconductors, 2023, volume 57, issue 4
XXVII International Symposium "Nanophysics and Nanoelectronics", Nizhny Novgorod, 13 - 16 March 2023
Artemov E.A., Mantuzov A.V., Zhurkin V.S., Bozhko A.D., Kudryavtsev O.S., Andryushechkin B.V., Shevlyuga V.M., Shitsevalova N.Yu., Filipov V.B., Glushkov V.V.
231
Ermina A. A., Solodovchenko N. S., Prigoda K. V., Levitskii V. S., Pavlov S. I., Zharova Yu. A.
241
Yablonskiy A.N., Yurasov D.V., Zakharov V.E., Peretokin A.V., Stepikhova M.V., Shaleev M.V., Shengurov D.V., Rodyakina E.E., Smagina Zh.V., Dyakov S.A., Novikov A.V.
248
Kukushkin V. A., Lobaev M. A., Vicharev A. L. , Gorbachev A. M., Radischev D. B. , Arkhipova E. A. , Drozdov M. N. , Kukushkin Yu. V. , Isaev V. A. , Bogdanov S. A.
256
Balakirev S. V., Kirichenko D. V., Komarov S. D., Dragunova A. S., Chernenko N. E., Shandyba N. A., Kryzhanovskaya N. V., Zhukov A. E., Solodovnik M. S.
271
The publication of Symposium papers will be continued in No. 05/23
Spectroscopy, Interaction with Radiation
Sobolev N. A., Kalyadin A. E., Shtel`makh K. F., Aruev P. N., Zabrodskiy V. V., Shek E. I.
283
Physics of Semiconductor Devices
Slipchenko S.O. , Soboleva O.S. , Podoskin A. A., Kirichenko Y.K. , Bagaev T.A. , Yarotskaya I.V. , Pikhtin N.А.
288
Maximov M.V., Shernyakov Yu. M., Kornyshov G.O., Simchuk O.I., Gordeev N.Yu., Beckman A.A., Payusov A.S., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Kulagina M.M., Zhukov A.E.
294
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru