Semiconductors, 2022, volume 56, issue 7
XXVI International Symposium "Nanophysics and Nanoelectronics", Nizhny Novgorod, March 14 - March 17, 2022
Vostokov N. V., Drozdov M. N., Kraev S. A., Khrykin O. I., Yunin P. A.
455
Girhova E.I., Mikitchuk A.P., Belonovskii A.V., Morozov K.M.
458
Lebedev M. V., Lvova T. V., Smirnov A. N., Davydov V. Yu., Koroleva A. V., Zhizhin E. V., Lebedev S. V.
477
Mikhailov A. V., Trifonov A. V., Sultanov O. S., Yugova I. Yu.,  Ignatiev I. V.
484
Okhapkin A. I., Kraev S. A., Arkhipova E. A., Daniltsev V. M., Khrykin O. I., Yunin P. A., Drozdov M. N.
489
Reznik R. R., Gridchin V. O., Kotlyar K. P., Khrebtov A. I., Ubyivovk E. V., Mikushev S. V., Li D., Radhakrishnan R., Neto J. F., Akopian N., Cirlin G. E.
492
Andreev B. A., Lobanov D. N., Krasil'nikova L. V., Kudryavtsev K. E., Novikov A. V., Yunin P. A., Kalinnikov M. A., Skorohodov E. V., Krasil’nik Z. F.
496
Belov D. A., Ikonikov A. V., Pushkarev S. S., Galiev R. R., Ponomarev D. S., Khokhlov D.R., Ushakov D. V., Afonenko A. A., Morozov S. V., Gavrilenko V. I., Khabibullin R. A.
501
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru