Semiconductors, 2022, volume 56, issue 2
XVII Interstate Conference "Thermoelectrics and Their Applications --- 2021" (ISCTA 2021), St.Petersburg, September 13-16, 2021
Demidov E. V., Grabov V. M., Komarov V. A., Suslov A. V., Gerega V. A., A. N. Krushelnitckii
123
Efimov D. D., Komarov V. A., Kablukova N. S., Demidov E.V., Staritsyn M. V.
129
Ivanov D. K., Ivanov K. G. , Uryupin O. N.
134
Elsehly EM, El-Khouly A., Hassan Mohamed Asran, Novitskii A. P. , Karpenkov D. Yu. , Pashkova D. S., Chechenin NG, Uchimoto T., Miki H., Parkhomenko Yu. N. , Khovaylo V.V.
137
Sidorov A. V., Grabov V. M., Zaitsev. A.A., Kuznetsov D.V.
146
Suvorova E. I. , Solomkin F. Yu., Arkharova N. A., Sharenkova N. V., Isachenko G. N.
151
Electronic Properties of Semiconductors
Bakhadirkhanov M. K. , Zikrillaev N.F., Isamov S. B., Turekeev X. S., Valiev S. A.
156
Surfaces, Interfaces, and Thin Films
Lebedev A.A., Davydov V.Yu., Eliseev I.A., Lebedev S.P., Nikitina I.P., Oganesyan G.A., Smirnov A.N., Shakhov L.V
171
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Parfenov P. S., Bukhryakov N. V., Onishchuk D.A., Babaev A. A., Sokolova A. V. , Litvin A. P.
175
Physics of Semiconductor Devices
Klimov A. E., Golyashov V. A., Gorshkon D. V., Matyushenko E. V., Neizvestny I. G., Sidorov G. Yu., Paschin N. S., Suprun S. P., Tereshchenko O. E.
182
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru