Semiconductors, 2022, volume 56, issue 8
XXVI International Symposium "Nanophysics and Nanoelectronics", Nizhny Novgorod, March 14 - March 17, 2022
Koryazhkina M. N., Filatov D. O., Shenina M. E., Antonov I. N., Kruglov A.V., Ershov A. V., Gorshkov A. P., Denisov S. A., Chalkov V. Yu., Shengurov V. G.
509
Tsyplenkov V.V., Shastin V.N.
513
Milakhin D. S., Malin T. V. , Mansurov V. G., Kozhukhov A. S., Novikova N. N., Yakovlev V. A., Zhuravlev K. S.
518
Zinovyev V. A., Derybin A. S., Kacyuba A. V., Volodin V. A., Zinovieva A. F., Cherkova S. G., Smagina Zh. V., Dvurehenskii A. V., Krupin A.Y. , Borodavchenko O. M., Zhivulko V. D. , Mudryi A. V.
530
Shandyba N. A., Chernenko N. E., Balakirev S. V., Eremenko M. M., Kirichenko D. V., Solodovnik M. S.
541
Ivanov A. S., Pavelyev D. G., Obolensky S. V., Obolenskaya E. S.
552
Dvoretsky S.A., Stupak M.F., Mikhailov N.N., Mararov S.N., Elesin A.G., Verhoglyad A.G.
562
The publication Symposium Semiconductors No.9
Microcrystalline, Nanocrystalline, Porous, and Composite Semiconductors
Benkhedim H., Meradji H., Ghemid S., Bouasla A., Boumaza A., Bendjeddou H., Chouahda Z., Khenata R.
583
Physics of Semiconductor Devices
Lebedev A. A., Kozlovski V. V., Levinshtein M. E. , Malevsky D. A. , Kuzmin R. A.
594
Blokhin S.A., Babichev A. V. , Karachinsky L. Ya. , Novikov I. I. , Blokhin A. A., Bobrov M. A. , Kuzmenkov A. G., Maleev N. A. , Andryushkin V.V., Bougrov V.E., Gladyshev A. G. , Denisov D. V. , Voropaev K. O., Zhumaeva I.O. , Ustinov V. M., Li H., Tian S.С., Han S.Y., Sapunov G.A. , Egorov А. Yu., Bimberg D.
598
Benghorieb S., Bouhadiche A., Benzeghda S., Touam T.
607
Fabrication, Treatment, and Testing of Materials and Structures
Markov L. K., Pavluchenko A. S., Smirnova I. P. , Mesh M. V., Kolokolov D. S., Pushkarev A.P.
612
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru