Semiconductors, 2022, volume 56, issue 10
Nonelectronic Properties of Semiconductors (Atomic Structure, Diffusion)
Electronic Properties of Semiconductors
Spectroscopy, Interaction with Radiation
Baidakova N. A., Yablonskiy A. N., Gusev N. S., Kudryavtsev K. E., Morozova E. E., Yurasov D. V., Aleshkin V. Ya., Nezhdanov A. V., Novikov A. V.
731
Surfaces, Interfaces, and Thin Films
Timoshnev S. N., Benemanskaya G. V., Mizerov A. M., Sobolev M. S., Enns Y. B.
738
Semiconductor Structures, Low-Dimensional Systems, and Quantum Phenomena
Petrushkov M.O., Putyato M.A., Vasev A. V., Abramkin D.S., Emelyanov E.A., Loshkarev I.D., Komkov O. S., Firsov D.D., Preobrazhenskii V.V.
761
Nadtochiy A. M., Melnichenko I. A., Ivanov K. A., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Maximov M. V., Kryzhanovskaya N. V., Znukov A. E.
773
Physics of Semiconductor Devices
Afanasev A. V., Zabrodskiy V. V. , Ilyin V. A., Luchinin V. V. , Nikolaev A. V. , Serkov A. V. , Trushlyakova V. V. , Chigirev D. A.
777
Babichev A. V., Pirogov E.V., Sobolev M. S., Denisov D.V., Fominykh H.A., Baranov A. I., Gudovskikh A.S., Melnichenko I. A., Yunin P. A., Nevedomsky V. N., Tokarev M. V., Ber B.Ya., Gladyshev A. G., Karachinsky L. Ya., Novikov I. I. , Egorov A. Yu.
782
Fabrication, Treatment, and Testing of Materials and Structures
Personals
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru