Technical Physics, 2022, volume 67, issue 8
XXVI International Symposium "Nanophysics~and nanoelectronics", N.Novgorod, 14 - 17 March 2022
Theoretical and Mathematical Physics
Plasma
Kuzin S.V., Kirichenko A.S., Pertsov A.A., Bogachev S.A., Erkhova N.F.
924
Solid State
Barysheva M. M., Garakhin S. A., Lopatin A. Ya., Luchin V. I., Malyshev I.V., Salashchenko N. N. , Tsybin N. N., Chkhalo N. I.
949
Physical Science of Materials
Solid State Electronics
Fomin L. A., Zagorskiy D. L., Chigarev S. G. , Vilkov E. A. , Krishtop V. G., Doludenko I. M., Zhukov S. S.
961
Dudko G. M., Kozhevnikov A. V., Sakharov V. K., Seleznev M. E., Khivintsev Y. V., Nikulin Y. V., Vysotskii S. L., Filimonov Y. A., Nikitov S. A., Khitun A.
970
Physics of Nanostructures
Petrov Yu.V., Gogina O.A., Vyvenko O.F., Kovalchuk S., Bolotin K., Watanabe K., Taniguchi T.
984
Lubenchenko A. V., Ivanov D. A., Lubenchenko O. I., Pavolotsky A.B., Lukiantsev D. S., Iachuk V. A., Pavlov O. N.
990
R. A. Shaposhnikov, S. Yu. Zuev, V. N. Polkovnikov, N. N. Salashchenko, N. I. Chkhalo
996
Photonics
Mokhov D. V., Berezovskaya T. N. , Shubina K. Yu., Pirogov E. V., Nashchekin A. V., Sharov V. A., Goray L. I.
1009
Garakhin S.A., Lopatin A.Ya., Nachay A.N., Perekalov A.A., Pestov A.E., Salashchenko N.N., Tsybin N.N., Chkhalo N.I.
1015
Antyushin E.S., Akhsakhalyan A.A., Zuev S.Yu., Lopatin A.Ya., Malyshev I.V., Nachay A.N., Perekalov A.A., Pestov A.E., Salashchenko N.N., Toropov M.N., Ulasevich B.A., Tsybin N.N., Chkhalo N.I., Soloviev A.A., Starodubtsev M.V.
1018
N. I. Chkhalo, V. N. Polkovnikov, N.N. Salashchenko, R.A. Shaposhnikov
1023
Electrophysics
Samokhvalov A.A., Sergushichev K.A., Eliseev S.I., Bronzov T.P., Bolshakov E.P., Getman D.V., Smirnov A.A.
1029
Physical Electronics
M.S. Mikhailenko, A.E. Pestov , A.K. Chernyshev , M.V. Zorina , N.I. Chkhalo , N.N. Salaschenko
1035
A.E. Pestov , M.S. Mikhailenko , A.K. Chernyshev , M.V. Zorina , N.I. Chkhalo
1046
Zorina M.V., Mikhailenko M.S., Pestov A.E., Toropov M.N., Chernyshev A.K., Chkhalo N.I., Gordeev S.K., Vitkin V.V.
1053
Bernatskii D. P., Pavlov V. G.
1058
Experimental Instruments and Technique
Chkhalo N.I., Garakhin S.A., Malyshev I.V., Polkovnikov V.N., Toropov M.N., Salashchenko N.N., Ulasevich B.A., Rakshun Ya.V., Chernov V.A., Dolbnya I.P., Raschenko S.V.
1075
N.I. Chkhalo, A.A. Akhsakhalyan, M.V. Zorina, M.N. Toropov, Yu.M. Tokunov
1081
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru