Technical Physics, 2022, volume 67, issue 1
Theoretical and Mathematical Physics
Plasma
Skrekel O. M., Bakharev N. N., Varfolomeev V. I., Gusev V. K., Ilyasova M. V., Telnova A. Yu., Khilkevich E. M., Shevelev A. E.
12
Chumakov A. N., Luchkouski V. V., Nikonchuk I. S., Matsukovich A. S.
16
Balachenkov I. M., Bakharev N.N., Varfolomeev V. I., Gusev V.K., Iliasova M. V., Kurskiev G. S., Minaev V. B., Patrov M. I., Petrov Yu. V., Sakharov N. V., Skrekel O. M., Telnova A. Yu. , Khilkevitch E. M., Shevelev A. E., Shchegolev P. B.
25
A.A. Tren’kin, K.I. Almazova, A.N. Belonogov, V.V. Borovkov, E.V. Gorelov, I.V. Morozov, S.Yu. Kharitonov
31
Solid State
Rusanov B. A., Sidorov V. E., Svec Sr. P., Janickovic D., Lad'yanov V. I., Petrova S. A., Sabirzyanov A. A.
36
Gurentsov E.V., Drakon A.V., Eremin A.V., Kolotushkin R.N., Mikheyeva E.Yu.
53
Physical Science of Materials
Zuev S. Yu., Lopatin A. Ya., Luchin V. I., Salashchenko N. N. , Tatarskiy D. A., Tsybin N. N., Chkhalo N. I.
68
Solid State Electronics
Malevskaya A. V., Il'inskaya N. D., Zadiranov Y. M., Blokhin A. A., Malevskii D. A., Pokrovskii P. V.
82
Photonics
Parfenov M. V. , Agruzov P. M. , Ilichev I. V. , Usikova A. A., Shamrai A. V.
87
Radiophysics
Kostishyn V.G., Isaev I.M., Shakirzyanov R.I., Salogub D. V., Kayumova A.R., Olitsky V.K.
104
Electrophysics
Tereshkin V. M., Grishin D. A, Balandin S.P., Tereshkin V.V.
110
Physics for Sciences of Life
119
Experimental Instruments and Technique
Ostropiko E. S., Magazinov S. G., Krivosheev S. I.
133
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru