Technical Physics, 2022, volume 67, issue 4
Theoretical and Mathematical Physics
Grevcev A. S., Zolotukhin P. A., Il'ichev E. A., Petruhin G. N., Popov A. V., Rychkov G. S.
419
Atomic and Molecular Physics
Gases and Liquids
Glazkov V.V., Duplyankin R.A., Ilyukhin A.A.
443
Plasma
Lashkov V. A., Dobrov Yu. V., Renev M. E., Mashek I. Ch., Dzhaichibekov N. Zh., Shalabayeva B. S.
456
Solid State
Physical Science of Materials
Golovin Yu. I., Tyurin A. I. , Gusev A. A., Matveev S. M. , Golovin D. Yu., Samodurov A. A., Vasyukova I. A., Yunak M.A., Kolesnikov E. A., Zakharova O. V.
484
Solid State Electronics
Klinovitskaya I. A., Plotnikov S. V., Lay P. M. L.
496
Krasilnikov A.V., Rodionov N.B., Bolshakov A.P., Ralchenko V.G., Vartapetov S.K., Sizov Y.E., Meschaninov S.A., Trapeznikov A.G., Rodionova V.P., Amosov V.N., Khmelnitsky R.A., Kirichenko A.N.
503
Malevskaya A. V., Zadiranov Y. M., Il’inskaya N. D., Malevskiy D. A., Pokrovskiy P. V.
511
Physics of Nanostructures
Rinkevich A. B., Milyaev M. A., Kuznetsov E. A., Perov D. V., Pavlova A. Yu.
515
Photonics
Fomin A.V., Usmanov S.R., Ignatev A.N., Kadigrob E.V.
523
Акустика, акустоэлектроника
Electrophysics
Physical Electronics
D.A. Tashmukhamedova, B.E. Umirzakov, Y.S. Ergashov, M.B. Yusupzhanova, R.M. Yorkulov
538
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru