Technical Physics, 2023, volume 68, issue 11
Atomic and Molecular Physics
Mikhailov V.S., Babenko P. Yu., Shergin A.P., Zinoviev A. N.
1425
Gases and Liquids
Solid State
Lantsev E. A., Malekhonova N. V., Nokhrin A. V., Smetanina K. E., Murashov A. A., Shcherbak G. V., Voronin A. V., Atopshev A. A.
1441
Physical Science of Materials
Garkushin G.V., Savinykh A.S. , Razorenov S.V. , Rasposienko D.Yu., Brodova I.G.
1468
Solid State Electronics
I. Yu. Pashen’kin, E.V. Skorokhodov, M.V. Sapozhnikov, A.A.Fraerman, G.A.Kichin, K.A. Zvezdin
1501
Ishutkin S. V., V.S. Arykov, I.V. Yunusov, M.V. Stepanenko, V.S. Smirnov, P.E. Troyan, Y.S. Zhidik
1506
Physics of Nanostructures
Kalygina V. M., Kiseleva O. S., Kopyev V. V., Kushnarev B. O., Oleinik V. L., Petrova Y. S., Tsymbalov A. V.
1514
Photonics
Electrophysics
Baranov G. N., Dergach P. A. , Karyukina K.Yu., Pavliuchenko V. A. , Levichev E. B.
1533
Physical Electronics
Sitnikov A.V., Makagonov V.A., Kalinin Y.E., Kushchev S.B., Foshin V.A.
1542
Voskoboev A. A., Kirichenko A. N., Mezhevov V. S., Yatskov S. P.
1557
Experimental Instruments and Technique
Mozhayko A. А., Manninen S.A., Mukhamedzianova L.V. , Kuznetsov P.A., Knyazyuk T.V., Serebrov A.P., Samoilov R.M., Fedorov V.V
1562
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru