Technical Physics, 2023, volume 68, issue 3
Theoretical and Mathematical Physics
Volkov M.V., Garutkin V.A, Zakharov N.G., Mishcenko G.M., Ryabov V.O., Starikov F.A.
287
Atomic and Molecular Physics
315
Plasma
Usachonak M. S., Akishev Yu. S. , Kazak A. V., Petryakov A.V. , Simonchik L. V. , Shkurko V. V.
325
Mirkhanov D.N., Gaisin Al. F., Basyrov R.Sh., Petryakov S. Y.
331
Solid State
Dzuba A.S., Eleonsky S.I., Pisarev V.S., Yashutin A.G.
345
Physical Science of Materials
Physics of Nanostructures
Radiophysics
Physical Electronics
Nikolaev V. I., Polyakov A. Y., Stepanov S.I., Pechnikov A. I., Nikolaev V. V., Yakimov A. B., Scheglov M. P., Chikiryaka A. V., Guzilova L. I., Timashov R. B., Shapenkov S. V., Butenko P. N.
376
Doan Hoang The, Golosov D.A., Jin Zhang, Kananovich N.A., Zavadski S.N., Melnikov S.N.
381
Physics for Sciences of Life
Radjabov A. Sh., Khasanov U., Iskhakova S. S., Akhmedov Sh. M., Kakhramonova G. P., Akhunov Sh. Dj., Usmanov D. T.
389
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru