Technical Physics, 2023, volume 68, issue 8
REVIEW
Gases and Liquids
Plasma
Brzhozovskii B. M., Brovkova M. B., Gestrin S. G., Zinina E. P., Martynov V. V.
1026
Shvydkiy G.V. , Zadiriev I.I. , Vavilin K.V. , Kralkina E.A. , Nikonov A.M.
1046
Solid State
Physical Science of Materials
A. P. Kuz’menko, Novikov E.A., M. A Pugachevskii, V.V. Rodionov, V.G. Zavodinsky, O. A. Gorkusha, A.V. Syuy, D.P. Anikin , S.V. Dezhurov
1057
Ishkinyaev E. D., Osintsev A. V., Petrovskiy V. N., Voronov V.D., Blinova E. N., Libman M. A.
1073
Solid State Electronics
1078
Physics of Nanostructures
Andryushkin V. V., Novikov I. I., Gladyshev A. G., Babichev A. V., Karachinsky L. Ya., Dudelev V. V., Sokolovskii G. S., Egorov A. Yu.
1085
Radiophysics
Electrophysics
Prasolov N. D., Lihachev A. I., Sokolov R. V., Levin A. A., Narykova M. V., Kadomtsev A. G., Brunkov P. N., Sultanov M. M., Strizhichenko A. V., Boldyrev I. A.
1104
Samuilov S D., Shcherbakov I. P., Bocharov Y.N., Krivosheev S. I., Magazinov S. G.
1108
A.A. Bazanov , A.N. Erofeyev , A.V. Ivanovskiy , V.I.Mamyshev , E.V. Shapovalov
1118
Physical Electronics
Physics for Sciences of Life
Nurubeyli T.K., Hashimov A.M., Nuriyev K.Z, Hasanova S.I., Jafar NSh, İmamverdiyev O.E.
1129
von Gratowski S.V., Zhukovskaya M. I., Lunichkin A.M., Shelyakov A.V., Sitnikov N. N., Koledov V.V., Borodako K. A., Petrenko S.F.
1135
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru