Technical Physics, 2022, volume 67, issue 7
Nanomaterials and nanodiagnostics in biology and medicine
Sukhanova T. E., Kosovskikh A. I., Vylegzhanina M. E., Belov Yu. P., Lebedev N. V.
771
Bagraev N.T., Klyachkin L.E., Malyarenko A.M., Taranets K.B.
781
Bagraev N.T., Golovin P.A., Klyachkin L.E., Malyarenko A.M., Presnukhina A.P., Reukov A.S., Khromov V.S.
785
Voznyakovskii A.P., Karmanov A.P., Kocheva L.S., Neverovskaya A. Yu., Vozniakovskii A.A., Kanarskii A. V., Semenov E. I., Kidalov S.V.
792
M.A. Fomin, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, V.V. Romanov, N.T. Bagraev
798
Radiospectroscopic and mass spectrometric methods in the life sciences
Gainutdinov Kh.L., Kulchitsky V.A., Andrianov V.V., Yafarova G.G., Tokalchik Y.P., Zamaro A.S., Bazan L.V., Bogodvid T. Kh., Iudin V.S., Pashkevich S.G. , Dosina M.O.
803
A.A.Basalaev, V.V.Kuz’michev, M.N.Panov, A.V.Petrov, O.V.Smirnov
812
Manoilov V.V., Borodinov A.G., Saraev A. S., Petrov A. I., Zarutskiy I. V., Kurochkin V. E.
818
Shmelev A.G., Nikiforov V.G., Zharkov D.K., Andrianov V. V., Muranova L. N., Leontyev A. V., Gainutdinov Kh. L., Lobkov V. S., Alkahtani M, Hemmer P. R
825
R. I. Zaripova, G. G. Jafarova, V. V. Andrianov, Kh. L. Gainutdinov, M.I. Sungatullina, N.I. Ziyatdinova, T. L. Zefirov
830
Medical monitoring technologies and render
Impact on biological objects an their creation of physical fields, physical methods in agro- and genetic breeding technologies
864
Panova G.G., SEMENOV K. N., Artemieva A.M., Rogozhin E. A., Barashkova A. S., Kornyukhin D. L., Khomyakov Y. V., Balashov E. V., Galushko A.S., Vertebnyi V. E., Zhuravleva A. S., Volkova E.N., Shpanev A. M., Udalova O. R., Kanash E.V.
871
Kuleshova T. E. , Udalova O. R. , Balashova I. T. , Anikina L. M. , Kononchuk P. Yu. , Mirskaya G. V. , Dubovitskaya V. I. , Vertebny V. E. , Khomyakov Yu. V. , Panova G. G.
885
Zaitsev A. A., Grabov V. M., Sidorov A. V., Kuznetsov D. V.
893
Physical Methods in Photobiology
Belousova I. M., Kiselev V. M., Bagrov I. V., Murav'eva T. D., Starodubtsev A. M., Krisko T. K., Zhitenev O. S., Zarubae V. V., Shtro A. A.
901
Bagraev N.T., Golovin P.A., Georgiadi V.V., Klyachkin L.E., Malyarenko A.M., Novikov B.A., Khromov V.S., Sivak K.V.
909
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru