The nitric oxide production in tissues of 7- and 16-week-old rats under mobility restriction
R. I. Zaripova1, G. G. Jafarova1, V. V. Andrianov1,2, Kh. L. Gainutdinov1,2, M.I. Sungatullina1, N.I. Ziyatdinova1, T. L. Zefirov1
1Kazan Federal University, Kazan, Tatarstan, Russia
2Kazan E. K. Zavoisky Physical -Technical Institute (KPhTI), Kazan, Russia
Email: ratno1992@mail.ru

PDF
The electron paramagnetic resonance method was used to study the intensity of nitric oxide production by analyzing the amount of NO-containing paramagnetic complexes in the heart, liver, and spinal cord tissues of 7- and 16-week-old rats growing under restricted mobility conditions. Nitric oxide production was assessed by the intensity of the EPR signal belonging to the (DETC)2-Fe2+NO complex. The results obtained show that growth under conditions of restricted motility leads to an increase in NO production in all organs under study, with the greatest increase observed in 7-week-old rats. Keywords: nitric oxide, heart, liver, spinal cord, electron paramagnetic resonance.
 1. A.G. Kochetkov, T.I. Vasyagina. Morfologia, 119 (3), 62-65 (2001)
 2. N.G. Maltseva, T.G. Kuznetsova. Problemy zdoroviya i ekologii, 113-118 (2008).(in Russian)
 3. T.N. Rudenko. Avtoref. kand. diss. (Sankt-Peterburgsky Institut bioregulyatsii i gerontologii, SPb, 2004)
 4. A.Ya. Tizul. Bolezni cheloveka, obuslovlennye defitsitom dvigatelnoy aktivnosti i zdorovia (Sov. sport, M., 2001)
 5. A.I. Usov, Y.I. Vasiagina, I.G. Stel'nikova. Morfologia, 127 (2), 47-51 (2005).(in Russian)
 6. O.A. Khlushchevskaya, G.Z. Khimich. Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk, 6, 110-113, (2014)
 7. V.V. Andrianiv, F.G. Sutdikov, Kh.L. Gainutdinov, S.V. Yurtaeva, G.G. Yafarova, L.N. Muranova, A.A> Obynochny, F.K. Karimov, V.M. Chiglintsev, V.S. Ishdin. Ontogenez, 39 (6), 437-442 (2008)
 8. L.L. Gudkov, K.B. Shumaev, E.I. Kalenikova, S.A. Gubkina, A.F. Vanin, E.K. Ruuge. Biofizika, 52 (3), 503-509 (2007) (in Russian)
 9. G.F. Sutdikova, A.L. Zefirov. Ros.fiziol. zhurn.im.I.M. Sechenova, 92 (7), 872-882 (2006)
 10. B. Casadei, C.E. Sears. Prog. Biophys. Mol. Bio., 82 (1-3), 67-80 (2003). DOI: 10.1016/S0079-6107(03)00006-3/
 11. T.A. Heinrich, R.S. da Silva, K.M. Miranda, C.H. Switzer, D.A. Wink, J.M. Fukuto. Brit. J. Pharmacol., 169, 1417-1429 (2013). DOI:10.1111/bph.12217
 12. V.L. Lakomkin, A.F. Vanin, A.A. Timoshin, V.I. Kapelko, E.I. Chazov. Nitric Oxide-Biol. Chem., 16 (4), 413-418 (2007). DOI: 10.1016/j.niox.2007.03.002
 13. J.R. Steinert, T. Chernova, I.D. Forsythe. Neuroscientist, 16 (4), 435-452 (2010). DOI: 10.1177/1073858410366481
 14. R.I. Zaripova, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov. Bull. Exp. Biol. Med., 161 (2), 215-217 (2016). DOI: 10.1007/s10517-016-3378-2
 15. V.P. Reutov, V.E. Okhotin, A.V. Shchuklin, E.G. Sorokina, N.S. Kositsin, V.N. Gurin. UFN, 38 (4), 39-58 (in Russian)
 16. V. Calabrese, C. Cornelius, E. Rizzarelli. Antioxid. Redox Sign., 11, 2717-2739 (2009)
 17. A. Godecke, J. Schrader. Circ. Res., 94 (6), 55-57 (2004)
 18. S. Moncada, E.A. Higgs. Br.J. Pharmacol., 147, 193-201 (2006)
 19. P. Pacher, J.S. Beckman, L. Liaudet. Physiol. Rev., 87 (1), 315-424 (2007)
 20. A. Bishop, J.E. Anderson. Toxicology, 208, 193-205 (2005)
 21. A.F. Vanin Biokhimiaya, 63 (7), 924-938 (1998)
 22. O.I. Pisarenko, V.S. Shul/zhenko, I.M. Stedneva, Yu.A. Pelogeikina, A.F. Vanin. Kardiologiya, 12, 43-49 (2009)
 23. A.F. Vanin. Nitric Oxide, 54, 15-29 (2016). DOI: 10.1016/j.niox.2016.01.006
 24. D. Boehning, S.H. Snyder. Annu. Rev. Neurosci., 26, 105-131 (2003)
 25. E.B. Manukhina, I.Yu. Malyshev. Ros.fiziol. zhurn.im.I.M. Sechenova, 86 (10), 1283-1292 (2000)
 26. A.V. Markov. UFN, 32 (3), 49-65 (2001) (in Russian)
 27. V.A. Malakhov, A.N. Zavgorodnaya, V.S. Lychko, T.T. Dzhanelidze, F.A. Volokh Problema oksida azota v nevrologii (SumGPU im. A.S. Makarenko, Suny, 2009), 242 p
 28. M.E. Tschakovsky, M.J. Joyner. Appl. Physiol. Nutr. Metab., 33 (1), 151-160 (2008)
 29. V.V. Khramtsov, L.B. Volodarsky. Biol. Magn. Res., 14, 109-180 (1998)
 30. V.D. Mikoyan, L.N. Kubrina, A.F. Vanin Biofizika, 39, 915-918 (1994) (in Russian)
 31. Kh.L. Gainutdinov, S.A. Gavrilova, V.S. Iyudin, A.V. Golubeva, M.P. Davydova, G.G. Jafarova, V.V. Andrianov, V.B. Koshelev. Appl. Magn. Res., 40 (3), 267-278 (2011). DOI:10.1007/s00723-011-0207-7
 32. R.I. Zaripova, G.G. Yafarva, V.V. Andrianova, Kh.L. Gainutdinov, T.L. Zefirov. Biofizika, 66,(3), 572-576 (in Russian). (2021). DOI: 10.31857/S0006302921030170 [R.I. Zaripova, G.G. Yafarova, V.V. Andrianov, K.L. Gainutdinov, T.L. Zefirov. Biophysics, 66 (3), 487-490, (2021). DOI: 10.1134/s0006350921030234]
 33. N. Cantu-Medellin, E.E. Kelley. Nitric Oxide Biol. Chem., 34 (1), 19-26 (2013). DOI: 10.1016/j.niox.2013.02.081

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru