Technical Physics, 2023, volume 68, issue 12
Международная конференция ФизикА.СПб 23-27 октября 2023 г., Санкт-Петербург
Мaтфизика и численные методы
Lonkina D.V., Zemlyakov V.V., Gubsky D.S., Krutiev S.V., Zargano G.F.
1577
Kuleshov D. O., Gromov I. A., Diachenko A. A., Vasilev A. A., Bulovich S. V.
1600
Khrapov S. S., Ivanchenko G. S., Radchenko V. P., Titov A. V.
1603
1612
Моделирование физических процессов
Popov A. N., Barsukov D. P., Ivanchik A. V. , Bobashev S. V.
1619
Астрономия и астрофизика
Zagidullin A. A., Petrova N. K., Nefedyev Y. A., Andreev A. O.
1628
Martyusheva A. A. , Devyatkin A. V., L’vov V. N., Gorshanov D. L., Rusov S. A.
1631
Kolosov Y. A., Andreev A. O., Demina N. K., Nefedyev Y. A.
1634
Zyuzin D.A., Karpova A.V., Shibanov Yu.A., Gilfanov M.R.
1639
Churkin K. O., Petrova N. K., Nefedyev Y. A., Andreev A. O., Demina N. K.
1642
Andreev A. O., Sergienko M. V., Nefedyev Y. A.
1648
Kosenko D.N., Balashev S.A.
1655
Budnev N. M., Kuzmichev L., Astapov I, Bezyazeekov P, Bonvech E., Borodin A., Bulan A., Vaidyanathan A.., Volkov N., Volchugov P., Voronin D., Gafarov A., Garmash A., Grebenyuk V., Gress O. A, Gress T. I, Gress E. O., Grinyuk A., Grishin O, Dyachok A, Zhurov D., Zagorodnikov A, Ivanova A.D., Ivanova A.L., Ilyushin M., Kalmykov N., Kindin V., Kiryukhin S., Kozhin V., Kokoulin R, Kolosov N., Kompaniets K., Korosteleva E., Kravchenko E., Kryukov A., Chiavassa A., Lavrova M., Lagutin A., Lemeshev Yu., Lubsandorzhiev B., Lubsandorzhiev N., Malakhov S., Mirgazov R., Monkhoev R., Okuneva E., Osipova E., Pan A., Panov A., Pankov L., Pakhorukov A., Petrukhin A., Podgrudkov D., Popova E., Postnikov E., Prosin V., Ptuskin V., Pushnin A., Raikin R., Razumov A., Rubtsov G., Ryabov E., Satyshev I., Samoliga V, Sveshnikova L., Sidorenkov A., Silaev. A., Silaev (junior) A., Skurikhin A., Sokolov A., Tabolenko V., Tanaev A., Ternovoy M., Tkachev L., Ushakov N., Chernov D., Yashin I
1666
Ivanova A. L., Astapov I. I., Bezyazeekov P.A. , Bonvech E.A. , Borodin A. N., Budnev N. M., Bulan A. V, Vaidyanathan A., Volkov N. V, Volchugov P. A., Voronin D. M., Gafarov A. R., Garmash A. Yu., Grebenyuk V. M., Gress O.A. , Gress T. I., Gress E. O., Grinyuk A. A. , Grishin O. G. , Dyachok A. N. , Zhurov D. P. , Zagorodnikov A. V. , Ivanova A. D., Iliushin M. A., Kalmykov N. N., Kindin V. V., Kiryuhin S. N., Kozhin V. A., Kokoulin R. P., Kolosov N. I., Kompaniets K. G., Korosteleva E. E., Kravchenko E. A., Kryukov A. P., Kuzmichev L. A., Chiavassa A., Lavrova M. V., Lagutin A. A., Lemeshev Yu. E., Lubsandorzhiev B. K. , Lubsandorzhiev N. B., Malakhov S. D., Mirgazov R. R., Monkhoev R. D., Okuneva E. A. , Osipova E. A., Pan A., Panov A. D., Pankov L. V., Pakhorukov A. L., Petrukhin A. A., Podgrudkov D. A., Popova E. G., Postnikov E. B., Prosin V. V., Ptuskin V. S., Pushnin A. A., Raikin R.I. , Razumov A. V., Rubtsov G. I., Ryabov E. V., Satyshev I., Samoliga V. S., Sveshnikova L. G., Sidorenkov A. Yu., Silaev A. A., Silaev A. A. (junior), Skurikhin A. V., Sokolov A. V., Tabolenko V. A., Tanaev A. B., Ternovoy M. Yu., Tkachev L. G., Ushakov N. A., Chernov D. V., Yashin I. I.
1671
Beronya D. M., Kirichenko A. Yu., Zharikov S. V., Karpova A. V., Zyuzin D. A., Shibanov Yu. A.
1675
M. Ternovoy, I. Astapov, P. Bezyazeekov, E. Bonvech, A. Borodin, N. Budnev, A. Bulan, N. Volkov, P. Volchugov, D. Voronin, A. Gafarov, E. Gress, О. Gress, T. Gress, O. Grishin, A. Garmash, V. Grebenyuk, A. Grinyuk, A. Dyachok, D. Zhurov, A. Zagorodnikov, A. D. Ivanova, A. L. Ivanova, M.A. Iliushin, N. Kalmykov, V. Kindin, S. Kiryuhin, R. Kokoulin, N. Kolosov, K. Kompaniets, E. Korosteleva, V. Kozhin, E. Kravchenko, A. Kryukov, L. Kuzmichev, A. Lagutin, M. Lavrova, Y. Lemeshev, B. Lubsandorzhiev, N. Lubsandorzhiev, S. Malakhov, R. Mirgazov, R. Monkhoev, E. Okuneva, E. Osipova, A. Pakhorukov, A. Pan, A. Panov, L. Pankov, A. Petrukhin, D. Podgrudkov, E. Popova, E. Postnikov, V. Prosin, V. Ptuskin, A. Pushnin, A. Razumov, R. Raikin, G. Rubtsov, E. Ryabov, V. Samoliga, I. Satyshev, A. Silaev, A. Silaev (junior) , A. Sidorenkov, A. Skurikhin, A. Sokolov, L. Sveshnikova, V. Tabolenko, A. Tanaev, L. Tkachev, N. Ushakov, D. Chernov, I. Yashin, Chiavassa A., Vaidyanathan A.
1678
Iliushin M. A., Astapov I. I., Bezyazeekov P. A., Bonvech E. A., Borodin A. N., Budnev N. M., Bulan A. V., Vaidyanathan A., Volkov N. V., Volchugov P. A., Voronin D.M. , Gafarov A. R., Garmash A. V., Grinyuk V. M., Gress E. O., Gress O. A., Gress T. I., Grinyuk A. A., Grishin O. G., Dyachok A. N., Zhurov D. P., Zagorodnikov A. V., Ivanova A. D., Ivanova A. L., Kalmykov N. N., Kindin V. V., Kiryuhin S. N., Kokoulin R. P., Kolosov N. I., Kompaniets K. G., Korosteleva E. E., Kozhin V. A., Kravchenko E. A., Kryukov A. P., Kuzmichev L. A., Chiavassa A., Lagutin A. A., Lavrova M. V., Lemeshev Y. E., Lubsandorzhiev B. K., Lubsandorzhiev N. B., Malakhov S. D., Monkhoev R. D., Mirgazov R. R., Okuneva E. A., Osipova E. A., Pakhorukov A. L., Pan A., Panov A. D., Pankov L. V., Petrukhin A. A., Podgrudkov D. A., Popova E. G., Postnikov E. B., Prosin V. V., Ptuskin V. S., Pushnin A. A., Razumov A. Y., Raikin R. I., Rubtsov G. I., Rjabov E. V., Samoliga V. S., Satyshev I., Silaev A. A., Silaev Jr. A. A., Sidorenkov A. Y., Skurikhin A. V., Sokolov A. V., Sveshnikova L. G., Tabolenko V. A., Tanaev A. B., Ternovoy M. Y., Tkachev L. G., Ushakov N. A., Chernov D. V., Yashin I. I.
1693
Tolstoy A. L., Petrov S. D., Smirnov S. S., Trofimov D. A., Grachev S. I.
1697
Monkhoev R. D., Astapov I. I., Bezyazeekov P. A., Bonvech E. A., Borodin A. N., Budnev N. M., Bulan A. V. , Vaidyanathan A. , Volkov N.V. , Volchugov P.A. , Voronin D. M., Gafarov A. R. , Garmash A. Yu. , Grebenyuk V. M. , Gress E. O. , Gress O. A. , Gress T. I. , Grinyuk A. A. , Grishin O. G. , Dyachok A. N. , Zhurov D. P. , Zagorodnikov A. V. , Ivanova A. D. , Ivanova A. L. , Iliushin M. A., Kalmykov N. N. , Kindin V. V. , Kiryuhin S. N. , Kokoulin R. P. , Kolosov N. I. , Kompaniets K. G. , Korosteleva E. E. , Kozhin V. A. , Kravchenko E. A. , Kryukov A. P. , Kuzmichev L. A. , Chiavassa A. , Lagutin A. A. , Lavrova M. V. , Lemeshev Yu. E. , Lubsandorzhiev B. K. , Lubsandorzhiev N. B. , Malakhov S. D. , Mirgazov R. R. , Okuneva E. A. , Osipova E. A. , Pakhorukov A. L. , Pan A. , Panov A. D. , Pankov L. V. , Petrukhin A. A. , Podgrudkov D. A., Popova E. G. , Postnikov E. B. , Prosin V. V. , Ptuskin V. S. , Pushnin A. A. , Razumov A. Yu. , Raikin R. I. , Rubtsov G. I. , Rjabov E. V. , Samoliga V. S. , Satyshev I., Silaev A. A. , Silaev Jr. A. A., Sidorenkov A. Yu. , Skurikhin A. V. , Sokolov A. V. , Sveshnikova L. G. , Tabolenko V. A. , Tanaev A. B. , Ternovoy M. Yu. , Tkachev L. G. , Ushakov N. A. , Chernov D. V., Yashin I. I.
1701
Благодарности
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru