Nanostructured compositions based on polymeric paintwork materials and environmentally safe biocides
Sukhanova T. E. 1, Kosovskikh A. I. 2,3, Vylegzhanina M. E. 4, Belov Yu. P.5, Lebedev N. V. 1
1S.V. Lebedev research Institute for Synthetic Rubber, Saint-Petersburg, Russia
2Saint-Petersburg State University of Industrial Technology and Design, HSTE, St.-Petersburg, Russia
3The D.I. Mendeleev All-Russian Institute for Metrology, St. Petersburg, Russia
4Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
5JSC “NPO "Iodobrom", Saki, Crimea, Russia
Email: tat_sukhanova@bk.ru, arynaell@gmail.com, v.e.milana@gmail.com, tehno26@yandex.ru, nick-sw@ya.ru

PDF
Composite coatings containing iodine- and bromine-containing compounds as biocides have been obtained on the basis of industrial paintwork materials. A number of composite coatings containing biocides - Nitroxynil, Ioxynil and 2,5-dibrom-4-nitrophenol, have been analyzed using a modified technique for assessing biological activity and toxicity for determining the survival rate of Artemia salina crustaceans. It was found that the compositions on the basis of paintwork materials with Nitroxynil show the greatest bioactivity. AFM study of the surface morphology of the developed coatings showed that the introduction of biocides leads to coating structuring at the nanolevel, with the strength of nanostructured coatings on impact decreases by 2-3 times, however, these values are 2 times higher than those of the reference sample - an industrial copper-containing antifouling paint. The obtained results can be used for further development of environmentally safe protective and antifouling polymer coatings and paintwork materials. Keywords: protective and antifouling paintwork materials, iodine- and bromine-containing biocides, atomic-force microscopy, morphology of composite coatings, surface roughness, impact strength.
 1. E.L. Pekhtasheva, A.N. Neverov, G.E. Zaikov, O.V. Stoyanov. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo un-ta, 15, 222 (2012) (in Russian)
 2. A.I. Railkin. Kolonizatsiya tverdykh tel bentosnymi organizmami (Izd-vo SPbSU, SPb, 2008)
 3. A.I. Railkin. Morskoe biologicheskoe obrastanie, ili dvulikiy Yanus (Kul'tinformpress, SPb, 2020)
 4. Ch. Bressy, M. Lejars. J. Ocean Techn., 9 (4), 20 (2014). https://www.researchgate.net/publication/271179593
 5. V.A. Karpov, Yu.L. Kovalchuk, O.P. Poltarukha, I.N. Il'in.. Kompleksny podkhod k zashchite ot morskogo obrastaniya i korrozii (T-vo nauchnykh izdaniy KMK, M., 2007), 152 p
 6. A.D. Yakovlev, S.A. Yakovlev. Lakokrasochnyie pokrytiya funktsionalnogo naznacheniya (Khimizdat, SPb., 2016)
 7. Zh.A. Otvalko, A.I. Railkin, S.E. Fomin, N.V. Kuleva, S.I. Korotkov, S.V. Kuzmin, S.Z. Chikadze, E.V. Gorelova, T.E. Sukhanova. V sb. statey Vseross. Nauchn. konf. s mezhdun. uchastiem, posvyashchennoy 125-letiyu prof. V.A. Vodyanitskogo. Zagryaznenie morskoy sredy: ekologicheskiy monitoring, bioindikatsiya, normirovanie (Kolorit, Sevastopol, Rossia, 2018)
 8. Pat. SU952103AZ SSSR, MPK S07S79/12 (2000-01-01). Sposob polucheniya 3-iod-4-oksy-5-nitrobenzonitrila I. Shvarts, G. Khorvat, Ya. Shagi, zayavl. 20.12.1974; opubl. 15.08.1982
 9. K. Carpenter, H.J. Cottrell, W.H. De Silva, B.J. Heywood, W.G. Leeds, F. Rivett, M.L. Soundy. Nature, 200 (4901), 28 (1964). https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.1964.tb00288.x
 10. Cintezy organicheskikh preparatov, Sb. 2., Ed. by acad. B.A. Kazanskij (IIL, M., 1949)
 11. Espada [Electronic source]:(2016-2021). Rezhim dostupa: https://espadaspb.ru
 12. M.I. Karyakina. Ispytanie lakokrasochnykh materialov i pokrytiy (Khimiya, M., 1988)
 13. Way2Drug [Electronic source]: Predictive services, 2011-2021. Available at: http://way2drug.com/passonline/
 14. GOST 4765-73. Materialy lakokrasochnye. Metod opredeleniya prochnosti pri udare. (Izd-vo standartov, M., 1973)
 15. E.V. Iskra. Lakokrasochnye materialy i pokrytiya v sudostroenii. Spravochnik (Sudostroenie, L., 1984)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru