Features of the lighting spectrum influence on the productivity and biochemical composition of test fruit and leaf vegetable crops
Kuleshova T. E. 1, Udalova O. R. 1, Balashova I. T. 2, Anikina L. M. 1, Kononchuk P. Yu. 1, Mirskaya G. V. 1, Dubovitskaya V. I. 1, Vertebny V. E. 1, Khomyakov Yu. V. 1, Panova G. G. 1
1Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia
2Federal Scientific Center for Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Email: www.piter.ru@bk.ru, udal59@inbox.ru, balashova56@mail.ru, lanikina@yandex.ru, 79117717774@yandex.ru, Vikot85@mail.ru, soilchem@yandex.ru, himlabafi@yandex.ru, gaiane@inbox.ru

PDF
The work is devoted to the study of the photosynthetically active radiation spectral characteristics influence on the productivity and quality of lettuce and dwarf tomato adapted for protected ground. High pressure sodium lamps and LEDs emitting yellow light, pink light and close to sunlight spectrum were used as test options for plant illumination. Vegetable crops were grown under controlled conditions of intensive lightculture by thin-layer panoponics; the same irradiance was achieved in all variants. Using a light source simulating sunlight with a photosynthetic photon flux of 76 μmol·m-2·s-1 in the 400-500 nm range, 130 μmol·m-2·s-1 in 500-600 nm and 133 μmol·m-2·s-1 at 600-700 nm made it possible to obtain an increase in productivity by 10% for lettuce and by 23% for tomato, and also led to an increase in the content of magnesium and iron in lettuce leaves and a higher content of carbohydrates, vitamin C, crude ash in tomato fruits compared to standard sodium lamps. Keywords: LED, tomato, lettuce, lightculture, plant products, quality, photosynthetic photon flux.
 1. G.G. Panova, O.R. Udalova, E.V. Kanash, A.S. Galushko, A.A. Kochetov, N.S. Priyatkin, M.V. Arkhipov, I.N. Chernousov. Tech. Phys., 65 (10), 1562 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220100163
 2. A.O. Zakurin, A.V. Shchennikova, A.M. Kamionskaya. Russ. J. Plant Physiol., 67, 413 (2020). DOI: 10.1134/S102144372003022X
 3. J.J. Bello-Bello, J.A. Perez-Sato, C.A. Cruz-Cruz, E. Martinez-Estrada. InTech, 6, 92 (2017). DOI: 10.5772/67913
 4. H.H. Kim, G.D. Goins, R.M. Wheeler, J.C. Sager. HortScience, 39 (7), 1617 (2004). DOI: 10.21273/HORTSCI.39.7.1617
 5. C. Lin, M. Ahmad, A.R. Cashmore. Plant J., 10, 893 (1996). DOI: 10.1046/j.1365-313X.1996.10050893.x
 6. S.M. Assmann, K.I. Shimazaki. Plant Physiol, 119, 809 (1999). DOI: 10.1104/pp.119.3.809
 7. H. Li, Z. Xu, C. Tang. Plant Cell, Tissue Organ Culture, 103 (2), 155 (2010). DOI: 10.1007/s11240-010-9763-z
 8. D. Kokalj, J. Hribar, B. Cigic, E. Zlatic, L. Demv sar, L. Sinkoviv c, H. v Sircelj, G. Bizjak, R. Vidrih. Food Technol. Biotechnol., 54, 228 (2016). DOI: 10.17113/ftb.54.02.16.4096
 9. S. Eichhorn Bilodeau, B.S. Wu, A.S. Rufyikiri, S. MacPherson, M. Lefsrud. Front. Plant Sci., 10, 296 (2019). DOI: 10.3389/fpls.2019.00296
 10. H. Li, C. Tang, Z. Xu, X. Liu, X.J. Han. Agric. Sci., 4, 262 (2012). DOI: 10.5539/jas.v4n4p262
 11. S. Chinchilla, L.G. Izzo, E. van Santen, C. Gomez. Horticulture, 4, 8 (2018). DOI: 10.3390/horticulturae4020008
 12. E. Goto. Environ. Control Biol., 41, 21 (2003). DOI: 10.2525/ecb1963.41.121
 13. P.P. Dolgiikh, G.N. Khusenov. Vestnik Krasnoyarskogo gos. agrarnogo un-ta, 6, 154 (2018) (in Russian)
 14. E.A. Kalashnikova, L.A. Gud', A.A. Anisimov, R.N. Kirakosyan, A. Vasiliev, I.G. Tarakanov. Izvestiya Timiryazevskoy sel'khoz. akad., 2, 54 (2020) (in Russian). DOI: 10.26897/0021-342X-2020-2-54-63
 15. M.T. Naznin, M. Lefsrud, V. Gravel, M.O.K. Azad. Plants (Basel), 8 (4), 93 (2019). DOI: 10.3390/plants8040093
 16. Y. Higuchi, K. Sumitomo, A. Oda, H. Shimizu, T. J. Hisamatsu. Plant. Physiol., 169, 1789 (2012). DOI: 10.1016/j.jplph.2012.07.003
 17. K. Cao, L. Cui, L. Ye, X. Zhou, E. Bao, H. Zhao, Z. Zou. Front. Plant Sci., 7, 527 (2016). DOI: 10.3389/fpls.2016.00527
 18. E.N. Zubkova, T.A. Belova. Vestnik RUDN. Seriya: Ekologia i bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti, 25 (1), 50 (2017) (in Russian)
 19. G. Ma, L. Zhang, C.K. Setiawan, K. Yamawaki, T. Asai, F. Nishikawa, S. Maezawa, H. Sato, N. Kanemitsu, M. Kato. Postharvest Biol. Technol., 94, 97 (2014). DOI: 10.1016/j.postharvbio.2014.03.010
 20. A.A. Smirnov, Yu.A. Proshkin, A.V. Sokolov. Plodovodstvo i yagodovodstvo Rosii, 60 (1), 74 (2020) (in Russian). DOI: 10.31676/2073-4948-2020-60-74-80
 21. T.G. Yanchevskaya, T.V. Nikonovich, E.N. Oleshuk, A.N. Grits. Magarach. Vinogradarstvo i vinodelie, 20 (3), 61 (2018) (in Russian)
 22. M.N. Yakovtseva, G.F. Govorova, I.G. Tarakanov. Izvestiya TSHA, 3, 25 (2015) (in Russian)
 23. S.A. Ushakova, Ya.A. Grogorashchenko, V.N. Shikhov, V.E. Chernov, A.A. Tikhomirov. Vestnik Krasnoyarskogo gos. agrarnogo un-ta, 7, 28 (2016) (in Russian)
 24. Yu.Ts Martirosyan, T.A. Dilovarova, V.V. Martirosyan, V.D. Kreslavsky, A.A. Kosobryukhov. Selskokhozyastvennaya biologiya, 5 (680), (2016) (in Russian). DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.680rus
 25. S.A. Rakut'ko, E.N. Rakut'ko. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 38, 298 (2015) (in Russian)
 26. I.F. Golovatskaya, E.V. Boiko, A.N. Vindershpan, N.I. Laptev. Sel'khoz. biologiya, 53 (5), 1025 (2018) (in Russian). DOI: 10.15389/agrobiology.2018.5.1025rus
 27. I.V. Kurianov, S.I. Olonina. Vestnik NGIEI, 7 (74), 35 (2017) (in Russian)
 28. A.S. Kholmansky, A.A. Smirnov, N.V. Zaitseva. Agrofizika, 1, 52 (2019).(in Russian) DOI: 10.25695/AGRPH.2019.01.07
 29. I. Vanninen, D.M. Pinto, A.I. Nissinen, N.S. Johansen, L. Shipp. Ann. Appl. Biol., 157, 393 (2010). DOI: 10.1111/j.1744-7348.2010.00438.x
 30. N.S. Johansen, I. Vanninen, D.M. Pinto, A.I. Nissinen, L. Shipp. Ann. Appl. Biol., 159, 1 (2011). DOI: 10.1111/j.1744-7348.2011.00483
 31. L. Chen, C.C. Lin, C.W. Yeh, R.S. Liu. Materials (Basel), 3, 2172 (2010). DOI: 10.3390/ma3032172
 32. K.J. McCree. Agricultural Meteorology, 9, 191 (1971). DOI: 10.1016/0002-1571(71)90022-7
 33. L.B. Prikupets, G.V. Boos, V.G. Terekhov, I.G. Tarakanov. Svetotekhnika, 5, 6 (2018) (in Russian)
 34. T.E. Kuleshova, M.N. Blashenkov, D.O. Kuleshov, N.R. Gall'. Nauchnoe priborostroenie 3, (3), 35 (2016) (in Russian)
 35. X.X. Fan, Z.G. Xu, X.Y. Liu, C.M. Tang, L.W. Wang, X.L. Han. Sci. Hortic. Amsterdam, 153, 50 (2013). DOI: 10.1016/j.scienta.2013.01.017
 36. A.I. Ermakova. Metody biokhimicheskogo issledinaviya rasteniy (Agropromizdat, L., 1987)
 37. I.M. Skurikhin, V.A. Tutelyan. Rukovodstvo po metodam analiza kachestva i bezopasnosti pishchevykh productov, (Brandes, Meditsina, M., 1998)
 38. Metodologicheskie ukazaniya po opredeleniyu nitratov i nitritov v produktsii rastenievodstva (M., 1990)
 39. Kolichestvennyi khimicheskiy analiz pochv. Metodika izmereniy massovykh doley metallov v osadkakh stochnykh vod, donnykh otlozheniyakh, obraztsakh rastitel'nogo proiskhozhdeniya spektral'nymi metodami (FBU "FTsAO", 2011) (in Russian)
 40. G.G. Panova, I.N. Chernousov, O.R. Udalova, A.V. Aleksandrov, I.V. Karmanov, L.M. Anikina, V.L. Sudakov, V.P. Yakushev. Dokl. Ross. akad. sel'khoz. nauk, 4, 17 (2015) (in Russian)
 41. G.G. Panova, V.A. Dragavtsev, Yu.I. Zheltov, V.L. Sudakov, I.N. Chernousov, E.V. Kanash, L.M. Anikina, O.R. Udalova. Agrarnaya Rossia, 5, 7 (2009) (in Russian). DOI: 10.30906/1999-5636-2009-5-7-10
 42. A.D. Tsydendambaev, S.Yu. Nesterov, S.N. Semenov. Dosvechivanie ovoshchnykh kul'tur (M., 2014)
 43. T.E. Kuleshova, I.N. Chernousov, O.R. Udalova, L.M. Anikina, Yu.V. Khomiakov, A.V. Aleksandrov, G.G. Panova. Biofizika, 65 (1), 112 (2020) (in Russian)
 44. O.R. Udalova, L.M. Anikina, Yu.V. Khomiakov, V.V. Vertebny, V.I. Dubovitskaya, G.G. Panova. Ovoshchi Rossii, 1, 33 (2021) (in Russian)
 45. T.E. Kuleshova, O.R. Udalova, I.T. Balashova, L.M. Anikina, P.Yu. Kononchuk, G.V. Mirskaya, G.G. Panova. Ovoshchi Rossii, 4, 65 (2021) (in Russian).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru