Technical Physics Letters, 2022, volume 48, issue 2
Pryazhnikov M.I., Minakov A.V., Pryazhikov A.I., Yakimov A.S.
1
5
Dubrovskii V. G., Rylkova M. V., Sokolovskii A. S., Sokolova Zn. V.
12
Sibirev N V, Berdnikov Y, Shtrom I. V., Ubyivovk E. V., Reznik R. R., Cirlin G. E.
26
Girshova E.I., Mikitchuk A.P., Belonovski A.V., Morozov K.M.
30
Trukhin V. N., Solov'ev V. A., Mustafin I. A., Chernov M. Yu.
42
Savenkov G. G., Kozachuk A. I. , Poberezhnaya U. M., Freiman V. M. , Zegrya G. G.
50
Kulminskiy D. D., Ponomarenko V. I., Prokhorov M. D.
53
Shalygina T. A., Rudenko M. S. , Nemtsev I. V. , Parfenov V. A. , Voronina S. Yu.
57
61
Kukushkin S. A. , Osipov A. V., Redkov A. V., Stozharov V. M., Ubiyvovk E. V. , Sharofidinov Sh. Sh.
65
Golovin Yu. I., Tyurin A. I. , Gusev A. A. , Matveev S. M. , Golovin D. Yu., Vasyukova I. A.
72
Lundin W.V., Rodin S.N., Sakharov A.V., Tsatsulnikov A.F., Lobanova A.V., Bogdanov M.V., Talalaev R.A., Haiding Sun, Shibing Long
80
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru