Technical Physics Letters, 2022, volume 48, issue 1
Ishenko A. N., Burkin V. V., Diachkovskii A. S., Chupashev A. V., Sammel A. Yu., Rogaev K. S., Sidorov A. D.
7
Sharko S. A., Serokurova A. I., Novitskii N. N., Stognij A. I., Ketsko V. A.
19
Romanov A.E., Kolesnikova A. L., Gutkin M. Yu., Bougrov V. E.
30
Antonov S. N., Rezvov Yu. G., Podolsky V. A., Sivkova O. D.
33
Belonovski A. V., Morozov K. M., Kotova L. V.
41
Kononina A. V., Balakshin Yu. V., Gonchar K.A., Bozhev I.V. , Shemukhin A.A. , Chernysh V.S.
53
Kolobov Yu. R., Manokhin S. S., Betekhtin V. I., Kadomtsev A. G., Narykova M. V., Odintsova G. V., Khramov G.V.
56
Kulik A. V., Mokrin S. N., Kraevskii A. M., Minaev S. S., Guzev M. A., Chudnovskii V. M.
60
Afanasjev A. V., Zubkov V. I., Ilyin V. A., Luchinin V. V., Pavlova M. V., Panov M. F., Trushliakova V. V., Firsov D. D.
74
Ivanov O. A., Vikharev A. L., Bogdanov S. A., Ovechkin N. M., Loginov V. P., Yakovlev Y. A., Vul` A. Ya.
77
Bogdanov S. A., Borisov A. A., Karpov S. N., Kuliyev M. V., Pashkovskii A. B., Tereshkin E. V.
84
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru