Technical Physics Letters, 2023, volume 49, issue 12
Rakhimov A. A., Valiev A. A., Danilko K. V., Akhmetov A. T.
14
23
Shishkina D.A., Zhuravleva M.A., Poluektova N.A., Zakolpina A.N., Kulagina S.Yu.
26
Zaitseva M. V., Antifeev I. E., Petrov D. G., Esikova N. A., Makarova E. D.
28
Mintairov M. A., Evstropov V. V., Mintairov S. A.,  Shvarts M. Z.,  Kalyuzhnyy N. A.
34
45
Uvarov A. V., Maksimova A. A., Vyacheslavova E. A., Baranov A. I., Gudovskikh A. S.
47
Malevskiy D.A., Larionov V.R., Nakhimovich M. V., Pokrovskiy P. V. , Sadchikov N. A., Berezanov D. Yu., Shvarts M. Z.
50
Pozdeev V. A., Uvarov A. V., Gudovskikh A. S., Vyacheslavova E. A.
56
Pozdnyakov A.O., Preobrajenskii V.L., Myasnikova L.P., Solov'eva O.Yu., Danilova K.A., Boiko Yu.M.
59
Berezanov D. Yu., Emelyanov V. M. , Malevskiy D.A., Pokrovskiy P. V. , Shvarts M. Z. , Larionov V. R.
63
Международная конференция ФизикА.СПб 23-27 октября 2023 г., Санкт-Петербург (продолжение)  [1mm]
Derbin A. V., Drachnev I. S. , Kotina I. M. , Muratova V. N., Niyazova N. V., Semenov D. A., Trushin M. V., Unzhakov E. V.
66
74
Sidorov A. V., Veselov A. P., Vodopyanov A. V., Glyavin M. Yu., Kalynov Yu. K., Luchinin A. G.
77
Kharlanov A. V., Kharlanova T. S.
81
Chekmarev N. V., Mansfeld D. A., Preobrazhensky E. I., Sintsov S. V., Remez M. A., Vodopyanov A. V.
93
Skalyga V. A., Izotov I. V., Vybin S. S., Golubev S. V., Polyakov A. V., Kiseleva E. M., Lapin R. L.
97
Bolotnova R. Kh., Gainullina E. F., Korobchinskaya V. A.
104
Bakaleinikov L.A., Kuznetsov V.I., Flegontova E.Yu., Barsukov D.P., Morozov I.K.
112
Zhou Chen, Yao Jiengfeng, Kudryavtsev Anatoly, Saifutdinov Almaz, Yuan Chengxun
120
131
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru