Technical Physics Letters, 2023, volume 49, issue 5
Tagiyev O. B. , Asadov E. G., Kazymova F. A., Ibragimov T. D., Ramazanova I. S., Nuraliev A. F.
1
Lebedev Yu. A., Golubev O. V., Batukaev T. S., Maximov A. L.
4
7
Barykov I. A. , Butashin A. V., Zaitsev V. I., Muslimov A. E., Tarakanov I. A., Ismailov A. M., Fedorov V. A., Kanevsky V. M.
19
Gomorova Yu.F., Buyakova S.P., Burlachenko A.G., Buyakov A.S., Kuznetsova A.E., Dontsov Yu.V.
29
Legusha F. F. , Vasiliev B. P. , Oleynik M. M. , Razrezova K. V.
36
Pospelova E. A., Kashaykin P. F., Maltsev I. A., Vokhmyanina O. L., Sharonova Yu. O., Azanova I. S., Tomashuk A. L.
39
Tagiyev O. B., Kazimova F. A., Hadjiyeva G. S., Ibragimova T. Sh., Asadov E. G., Tagiyev K. O.
43
Tyunkov A. V., Andronov A. A., Yushkov Yu. G., Zolotukhin D. B.
53
Vaganov G. V., Didenko A. L., Myagkova L. A., Elohovsky V. Yu., Popova E. N., Yudin V. Yu.
60
Yurasov D.V., Yablonskiy A.N., Shaleev M.V., Shengurov D.V., Rodyakina E.E., Smagina Zh. V., Verbus V.A., Novikov A.V.
68
Belyaev B. A., Serzhantov A. M. , Leksikov A. A., Bal’va Ya. F., Alexandrovsky A.A., Galeev R. G.
72
Rumyantsev A. V., Borgardt N. I., Volkov R. L.
77
Nikolaev V. I., Timashov R.B., Stepanov A. I., Stepanov S. I., Chikiryaka A. V., Shcheglov M. P., Polyakov A. Y.
81
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru