Technical Physics Letters, 2024, volume 50, issue 4
Vrubel I. I., Cherotchenko E. D., Mikhailov D. A., Novikov I. I., Papylev D. S., Chistyakov D. V., Deryagin N.G., Mylnikov V. Yu., Abdulrazak S. H., Dudelev V. V., Sokolovskii G. S.
1
Shvarts M. Z., Emelyanov V. M., Levina S. A., Nakhimovich M. V. , Soluyanov A. A.
6
Myagkih M. K., Dementev P. A., Dementeva E. V., Sherstnev E.V., Zamoryanskaya M.V.
10
Koryakin A.A., Ubyivovk E.V. , Kotlyar K.P. , Lendyashova V.V. , Reznik R.R., Cirlin G.E.
25
Plekhanov A. A., Akmalov A. E., Kotkovskii G. E., Kuzishchin Yu. A., Martynov I. L., Osipov E. V., Chistyakov A. A.
32
Kalinovskii V. S., Maleev N. A., Kontrosh E. V., Vasil`ev A. P., Prudchenko K K., Tolkachev I. A., Malevskaya A. V., Ustinov V. M.
36
Bauman D. A., Panov D. Iu., Spiridonov V. A., Ivanov A. I., Sakharov A. V., Rodin S. N., Prasolov N. D., Romanov A. E.
40
Vakhrushev S. B., Alekseeva O. A., Bronwald Yu. A., Budaev A. S., Raevski I. P.
48
Gadzhiev M.Kh., Pakhomov E.P., Petrovskiy V.P., Yusupov D. I.
55
Rut'kov E. V., Afanas'eva E. Y., Beliaeva O. A., Gall N. R.
79
Grigorieva N. R., Grunina N. A., Nedbay A. I., Pirozerski A. L., Smirnova O. I.
82
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru