Combustion rate of powdered porous silicon with limited space
Savenkov G. G. 1,2, Kozachuk A. I. 1, Poberezhnaya U. M. 1,2, Freiman V. M. 1, Zegrya G. G. 1
1Ioffe Institute, St. Petersburg, Russia
2Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University), St. Petersburg, Russia
Email: sav-georgij@yandex.ru

PDF
The method of determination combustion rate of powdered porous silicon with limited space is presented. The values of the combustion rates of porous silicon are close to the values of the rates of explosives. Keywords: porous silicon, combustion rate
 1. O.I. Ksenofontova, A.V. Vasin, V.V. Egorov, A.V. Bobyl', F.Yu. Soldatenkov, E.I. Terukov, V.P. Ulin, N.V. Ulin, O.I. Kiselev, Tech. Phys., 59 (1), 66 (2014). DOI: 10.1134/S1063784214010083
 2. G.G. Savenkov, A.G. Zegrya, G.G. Zegrya, B.V. Rumyantsev, A.B. Sinani, Yu.M. Mikhailov, Tech. Phys., 64 (3), 361 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219030204.
 3. M.V. Ageev, Yu.N. Vedernikov, G.G. Zegrya, U.M. Poberezhnaya, V.K. Popov, G.G. Savenkov, Tech. Phys. Lett., 46 (3), 249 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020030037
 4. S.K. Lazaruk, A.V. Dolbik, V.A. Labunov, V.E. Borisenko, Semiconductors, 41 (9), 1113 (2007). DOI: 10.1134/S1063782607090175
 5. G.G. Zegrya, G.G. Savenkov, V.A. Morozov, A.G. Zegrya, N.V. Ulin, V.P. Ulin, A.A. Lukin, V.A. Bragin, I.A. Oskin, Yu.M. Mikhailov, Semiconductors, 51 (4), 477 (2017). DOI: 10.1134/S106378261704025X
 6. M. du Plessis, Propellants Explos. Pyrotech., 39 (3), 348 (2014)
 7. A. Abraham, N.W. Piekiel, C.J. Morris, E.L. Dreizin, Propellants Explos. Pyrotech., 41 (1), 179 (2016)
 8. G.G. Zegrya, V.P. Ulin, A.G. Zegrya, N.V. Ulin, V.M. Freiman, Yu.M. Mikhailov, Tech. Phys., 64 (10), 1492 (2019). DOI: 10.21883/JTF.2019.10.48175.91-19 [G.G. Zegrya, V.P. Ulin, A.G. Zegrya, N.V. Ulin, Yu.M. Mikhailov, Tech. Phys., 64 (10), 1492 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219100268]
 9. A.G. Zegrya, V.V. Sokolov, G.G. Zegrya, Yu.V. Ganin, Yu.M. Mikhailov, Tech. Phys. Lett., 45 (11), 1067 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219100268
 10. K.K. Andreev, A.F. Belyaev, Teoriya vzryvchatykh veshchestv (Oborongiz, M., 1960) (in Russian)
 11. M.I. Alymov, N.M. Rubtsov, B.S. Seplyarskii, Volny goreniya v kondensirovannykh sredakh: initsiirovanie, kriticheskie yavleniya, razmernye effekty (Ross. Akad. Nauk, M., 2020) (in Russian)
 12. Ph.M. Guerieri, B. Fuchs, W.A. Churaman, Propellants Explos. Pyrotech., 46 (8), 1260 (2021). DOI: 10.1002/prep.202000311

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru