Optics and Spectroscopy, 2023, volume 131, issue 2
Международная конференция " Сверхбыстрые оптические явления" (UltrafastLight-2022), 03-07 октября 2022 г., Москва  
Spectroscopy of condensed state
Khairulin I. R., Antonov V. A., Emelin M. Yu., Popova M. M., Gryzlova E. V., Ryabikin M. Yu.
128
Romshin A.M., Pasternak D.G., Altakhov A.S., Bagramov R.K., Filonenko V.P., Vlasov I.I.
133
Physical optics
Kolchin A. V., Zabotnov S. V., Shuleiko D. V., Lazarenko P. I., Glukhenkaya V. B., Kozyukhin S. A., Kashkarov P. K.
137
Rimskaya E. N., Kuzmin E. V., Danilov P. A., Kriulina G. Yu., Pomazkin D. A., Kudryashov S. I.
145
Holography
Laser physics and laser optics
Busleev N. I., Rupasov A. E., Kesaev V. V., Smirnov N. A., Kudryashov S. I., Zakoldaev R. A.
160
Pomazkin D. A., Danilov P. A., Rimskaya E. N., Smirnov N.A., Kuzmin E.V., Kriulina G.Y., Kudryashov S.I.
164
Chaschin M. V., Shcheglov P. A., Tausenev A. A., Nazarov M.M., Gordienko V. M.
176
181
Nonlinear optics
Kinyaevskiy I.O., Koribut A.V., Gritsenko I.V., Sagitova A.M., Ionin M.V., Dunaeva E.E., Ionin A.A.
190
Kinyaevskiy I O , Kovalev V I, Koribut A V, Dunaeva E E , Semin N S, Ionin A A
195
High-power fields and ultrashort optical pulses
Rosanov N. N., Arkhipov M. V., Arkhipov R. M., Plachenov A. B., Tumakov D. A.
199
Romanovskii Y. O., Mitrofanov A. V., Shcheglov P. A., Nazarov M. M., Sidorov-Biryukov D. A.
203
Semenov T. A., Mordvincev I. M., Shulyapov S. A., Gorlova D. A., Lazarev A. V., Ivanov K. A., Dzhidzhoev M. S., Savel’ev A. B., Gordienko V. M.
208
Optics of surfaces and interfaces
Nanophotonics
Pasternak D. G., Kalashnikov D. A. , Leong V., Chia K. , Romshin A.M. , Kuznetsov S. V. , Martyanov A. K. , Sedov V. S. , Krivitsky L. A. , Vlasov I. I.
218
Applied optics
Smirnov N. A, Levchenko A.O., Kuznetsov S.V., Egorov A.B., Shutov V.V., Danilov P.A., Nastulyavichus A.A., Кудряшов С.И., Ionin A.A.
225
Spectroscopy and physics of atoms and molecules
Spectroscopy of condensed state
Prosanov I. Yu., Sidelnikov A. A., Volodin V. A.
242
Feoktistova V. A., Baichurin R. I., Novikova T. A., Plekhanov A. Yu., Puzyk M. V.
246
Physical optics
Levin G. G., Minaev V. L., Samoilenko A. A., Yakovleva T. V.
261
High-power fields and ultrashort optical pulses
Guselnikov M.S., Zhukova M. O., Kozlov S. A.
267
Optics of low-dimensional structures, mesostructures, and metamaterials
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru