Optics and Spectroscopy, 2023, volume 131, issue 2
Международная конференция " Сверхбыстрые оптические явления" (UltrafastLight-2022), 03-07 октября 2022 г., Москва  
Spectroscopy of condensed state
Khairulin I. R., Antonov V. A., Emelin M. Yu., Popova M. M., Gryzlova E. V., Ryabikin M. Yu.
128
Romshin A.M., Pasternak D.G., Altakhov A.S., Bagramov R.K., Filonenko V.P., Vlasov I.I.
133
Physical optics
Kolchin A. V., Zabotnov S. V., Shuleiko D. V., Lazarenko P. I., Glukhenkaya V. B., Kozyukhin S. A., Kashkarov P. K.
137
Rimskaya E. N., Kuzmin E. V., Danilov P. A., Kriulina G. Yu., Pomazkin D. A., Kudryashov S. I.
145
Holography
Laser physics and laser optics
Busleev N. I., Rupasov A. E., Kesaev V. V., Smirnov N. A., Kudryashov S. I., Zakoldaev R. A.
161
Pomazkin D. A., Danilov P. A., Rimskaya E. N., Smirnov N.A., Kuzmin E.V., Kriulina G.Y., Kudryashov S.I.
165
Chaschin M. V., Shcheglov P. A., Tausenev A. A., Nazarov M.M., Gordienko V. M.
177
182
Nonlinear optics
Kinyaevskiy I.O., Koribut A.V., Gritsenko I.V., Sagitova A.M., Ionin M.V., Dunaeva E.E., Ionin A.A.
191
Kinyaevskiy I O , Kovalev V I, Koribut A V, Dunaeva E E , Semin N S, Ionin A A
196
High-power fields and ultrashort optical pulses
Rosanov N. N., Arkhipov M. V., Arkhipov R. M., Plachenov A. B., Tumakov D. A.
200
Romanovskii Y. O., Mitrofanov A. V., Shcheglov P. A., Nazarov M. M., Sidorov-Biryukov D. A.
204
Semenov T. A., Mordvincev I. M., Shulyapov S. A., Gorlova D. A., Lazarev A. V., Ivanov K. A., Dzhidzhoev M. S., Savel’ev A. B., Gordienko V. M.
209
Optics of surfaces and interfaces
Nanophotonics
Pasternak D. G., Kalashnikov D. A. , Leong V., Chia K. , Romshin A.M. , Kuznetsov S. V. , Martyanov A. K. , Sedov V. S. , Krivitsky L. A. , Vlasov I. I.
219
Applied optics
Smirnov N. A, Levchenko A.O., Kuznetsov S.V., Egorov A.B., Shutov V.V., Danilov P.A., Nastulyavichus A.A., Кудряшов С.И., Ionin A.A.
226
Spectroscopy and physics of atoms and molecules
Spectroscopy of condensed state
Prosanov I. Yu., Sidelnikov A. A., Volodin V. A.
243
Feoktistova V. A., Baichurin R. I., Novikova T. A., Plekhanov A. Yu., Puzyk M. V.
247
Physical optics
Levin G. G., Minaev V. L., Samoilenko A. A., Yakovleva T. V.
262
High-power fields and ultrashort optical pulses
Guselnikov M.S., Zhukova M. O., Kozlov S. A.
268
Optics of low-dimensional structures, mesostructures, and metamaterials
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru