Optics and Spectroscopy, 2023, volume 131, issue 5
18-й Международный Феофиловский симпозиум (IFS-2022) по спектроскопии кристаллов, активированных ионами редкоземельных и переходных металлов (22-26 августа 2022 г., Москва), (продолжение)
Нелинейная оптика
Optical materials
Astrakhantseva A. V., Shavelev A. A., Kuznetsov S. V., Nikolaev A. G., Boldyrev K. N., Nizamutdinov A. S., Semashko V. V.
547
Valiev D. T. , Khasanov O. L. , Dvilis E. S. , Paygin V. D., Lin C. , Stepanov S. A.
553
Zmykhov V. Yu., Guriev D.A., Tsvetkov V. S. , Dobretsova E. A. , Pyrkov Yu. N. , Kuznetsov S. V. , Nikova M. S. , Tarala V. A., Vakalov D. S. , Kravtsov A. A. , Tsvetkov V. B.
561
Shakirova A. A., Dementeva E. V., Popova T. B., Zamoryanskaya M. V.
582
Optical communication, optical information science, and optical computations
Minnegaliev M. M., Pavlov A. V., Gersimov K. I. , Moiseev E. S. , Skryabin N. N. , Kalinkin A. A., Kulik S. P., Moiseev S. A.
602
Gerasimov K. I., Sabirov T. N., Moiseev S. A., Baibekov E. I., Bettinelli M., Chou M. C., Yen Y.-C., Popova M. N.
607
Nanophotonics
Khaydukov K.V. , Krylov I.V., Nikolaeva M.E. , Rocheva V.V. , Khaydukov E.V.
614
Martynovich E. F., Zilov S. A., Dresvyanskiy V. P.
625
Drobysheva A. R., Ermakova Yu. A., Alexandrov A. A., Voronov V. V., Batygov S. Ch., Rezaeva A. D., Martyanov A. K., Sedov V. S., Tiazhelov I. A., Boldyrev K. N., Tabachkova N. Yu., Kuznetsov S. V.
633
Zuev M. G., Vasin A. A., Ilves V. G., Sokovnin S. Yu.
639
Публикация материалов симпозиума завершена
Спектроскопия конденсированного состояния
Murzashev A. I., Melnikova N. V. , Zhumanazarov A. P., Kokurin M. Yu., Paymerov S. K.
647
Physical optics
Laser physics and laser optics
Квантовая оптика
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru