Optics and Spectroscopy, 2022, volume 130, issue 5
5th Memorial Symposium "Molecular Photonics" dedicated to the memory of Academician A.N.Terenin, May 6, 2021 St. Petersburg, Russia
Spectroscopy and physics of atoms and molecules
Tchaikovskaya O.N., Bocharnikova E.N., Mayer G.V., Solomonov V.I., Makarova A.S., Orlov A.N., Osipov V.V., Chaykovsky S.A.
478
483
Bazyl O.K., Tchaikovskaya O.N., Chaydonova V.S., Bocharnikova E.N., Mayer G.V.
487
Ezdakova (Voronina) K. V. , Rudakova A. V., Krauklis I. V., Shergin Ya. V., Tsyganenko A. A
496
Spectroscopy of condensed state
Belikov N. E., Lukin A. Yu. , Varfolomeev S. D. , Levina I. I. , Petrovskaya L. E. , Demina O. V. , Barachevsky V. A. , Khodonov A. A.
538
Laser physics and laser optics
Mamaeva M. P., Selivanov N. I., Emeline A. V., Kapitonov Yu. V.
565
Nanophotonics
Ibrayev N. Kh., Kucherenko M. G., Temirbayeva D. A., Seliverstova E. V.
569
Karpach P. V., Shcherbovich A. A., Vasilyuk G. T., Stepuro V. I., Maskevich A. A., Ayt A. O., Venidiktova O. V., Barachevsky V. A., Maskevich S. A., Artemiev M. V.
575
Karpach P. V., Vasilyuk G. T., Venidiktova O. V., Barachevsky V. A., Tuktarov A. R., Maskevich S. A., Artemiev M. V.
583
Plasmonics
Biophotonics
TeleginaT. A. , Vechtomova Yu. L. , Kritsky M. S. , Nizamutdinov A. S., Madirov E. I. , Makarova D.A. , Buglak A. A.
602
Spectroscopy and physics of atoms and molecules
Physical optics
Optical materials
Shishkina A. S., Yandybaeva Y. I., Yakimuk V.A., Alsaif Y., Zakoldaev R. A., Andreeva O. V.
632
Optics of surfaces and interfaces
Akashev L.A., Makhnev A.A., Kochakov V.D., Vladimirov A.P., Druzhinin A.V.
640
Biophotonics
Giraev K. M., Ashurbekov N. A., Israpov E. Kh., Shakhsinov G. Sh., Abdulaev V. R., Rabadanov K. M., Isaeva Z. M.
644
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru