Optics and Spectroscopy, 2023, volume 131, issue 4
Spectroscopy of condensed state
Nikitin S. I., Kutashova E. M., Yusupov R. V., Batulin R. G., Kiiamov A. G., Mumdzhi I. E., Malkin B. Z.
410
Khaidukov N.M., Brekhovskikh M.N., Kirikova N. Yu., Kondratyuk V.A., Makhov V.N.
419
429
Radzhabov E. A., Shendrik R. Yu., Pankratov V.
435
Eremin M. V., Vasin K. V., Nurmukhametov A. R.
447
Skvortsov A. P., Potůček Z., Bryknar Z., Dejneka A., Trepakov V. A.
477
Sokolov V. I. , Gruzdev N. B., Menshenin V. V., Kiryakov A.N., Zatsepin A. F., Vazhenin V. A. , Emelchenko G. A.
481
Starukhin A.S., Ramanenka A. A., Ilin A.Yu. , Shershan V.S., Pavich T. A., Savostianov A. O., Eremchev I. Yu. , Naumov A. V.
485
Публикация материалов Симпозиума завершена.
Спектроскопия и физика атомов и молекул
Bezlepkina N.P., Tchaikovskaya O.N., Bocharnikova E.N., Bazyl' O.K.
509
524
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru