Physics of the Solid State, 2022, volume 64, issue 12
METALS
Balagurov A. M., Bobrikov. I. A., Sumnikov S. V., Yerzhanov B., Chubov D. G, Palacheva V. V., Golovin I. S.
1837
SUPERCONDUCTIVITY
SEMICONDUCTORS
Sardarly R. M., Alieva N. A., Salmanov F. T., Gakhramanova S. M., Mehtieva R. N., Agaeva R. Sh.
1873
Emtsev V. V., Abrosimov N. V., Kozlovski V. V., Lastovskii S. B., Oganesyan G .A, Poloskin D. S., Aref'ev A. A.
1878
DIELECTRICS
Polukeev S. I., Gavrichkov V. A., Ovchinnikov S. G.
1887
Wozniak-Levushkina V. S., Arapova A. A., Spassky D. A., Nikiforov I. V., Zadneprovsky B. I.
1896
MAGNETISM
Freydman A. L., Pankats A. I., Skorobogatov S. A., Horoshiy I. N., Kolkov M. I.
1912
FERROELECTRICITY
MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY
IMPURITY CENTERS
Shkerin S.N., Meshcherskikh A.N., Yaroslavtseva T.V., Abdurakhimova R.K.
1951
OPTICAL PROPERTIES
1965
LATTICE DYNAMICS
Ramazanov M.K., Murtazaev A.K., Magomedov M.A., Rizvanova T.R.
1981
PHASE TRANSITIONS
1999
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS
Prosanov I. Yu., Romanenko A. I., Chebanova G. E.
2014
SURFACE PHYSICS AND THIN FILMS
POLYMERS
Komolov A.S., Lazneva E.F., Gerasimova N.B., Sobolev V.S., Zhizhin E.V., Pudikov D.A., Pshenichnyuk S.A., Asfandiarov N.L., Borshchev O.V., Ponomarenko S.A., Handke B.
2028
Ivliev M. P., Raevskaya S. I. , Titov V. V., Raevski I. P.
2034
GRAPHENES
THERMAL PROPERTIES
Denisova L. T., Molokeev M. S., Irtyugo L. A., Belousova N. V., Denisov V. M.
2045
Gamzatov A. G., Batdalov A. B., Khizriev Sh. K., Mukhuchev A. M., Aliev A. M., Varzaneh A. Ghotbi., Kameli P., Sarsari I. Abdolhosseini., Jannati S.
2049
Gamzatov A. G., Sokolovsky V. V., Batdalov A. B., Aliev A. M., Kim D. -H., Yen N.H., Dan N. H., Yu S. -C.
2055
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru