Physics of the Solid State, 2022, volume 64, issue 3
METALS
Knyazev Yu. V., Lukoyanov A. V., Kuz'min Yu. I., Samatham S. S., Patel A. K., Suresh K. G.
305
310
Volkova N. V., Chistyakov V. V., Patrakov E. I., Korenistov P. S., Perevalova A. N., Emelyanova S. M.
316
SUPERCONDUCTIVITY
SEMICONDUCTORS
MAGNETISM
Kosmachev O. A., Yarygina E .A., Matyunina Ya. Yu., Friedman Yu. A.
344
IMPURITY CENTERS
OPTICAL PROPERTIES
Jahangirli Z. A., Mamedova I. A., Huseynova Sh. T., Kerimova T. G., Seyidov R. G., Mamedov N. T., Abdullayev N. A.
357
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS
Tomilin O. B., Rodionova E. V., Rodin E.A., Poklonski N. A., Anikeyev I. I., Ratkevich S. V.
365
Naberezhnov A. A., Alekseeva O. A., Kudriavtzeva A. V., Chernyshov D. Yu., Vergentiev T. Yu., Fokin A. V.
371
GRAPHENES
THERMAL PROPERTIES
Bogdanov E.V., Bondarev V.S., Gorev M.V., Molokeev M.S., Flerov I.N.
394
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, St Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru