Physics of the Solid State
Volumes and Issues
Physics of the Solid State, 2023, volume 65, issue 8
METALS
SEMICONDUCTORS
Tsvetkov V. A., Burbaev T. M., Sibeldin N. N., Martovitskii V .P., Skorikov M. L., Ushakov V. V.
1229
DIELECTRICS
Tatarintsev A.A., Zykova E.Yu., Ieshkin A.E., Orlikovsaya N.G., Rau E.I.
1236
Sinitsyn V. V., Rybchenko O. G., Efimov V. B., Viryus A. A.
1254
Trukhanov A. V., Trukhanov S. V., Korovushkin V. V., Kostishin V. G., Turchenko V. A., Zubar T. I., Sangaa D., Abmetko N. V., Grekov I. A., Migas D. B., Tishkevich D. I.
1261
Ilyinsky A. V., Kastro R. A., Kononov A. A., Pashkevich M. E., Shadrin E. B.
1271
Drokina T. V., Molokeev M. S., Velikanov D. A., Bayukov O. A., Vorotynov A. M., Friedman A. L., Petrakovsky G. A.
1278
Vakhrushev S. B., Naberezhnov A. A., Sumnikov S. V., Varatharaja N., Lalith K. B., Kumar R.
1287
MAGNETISM
Germizina A. A., Naumova L. I., Milyaev M. A., Zavornitsyn R. S., Pavlova A. Yu., Maksimova I. K., Proglyado V. V., Kamensky I. Yu., Ustinov V. V.
1293
FERROELECTRICITY
Staritsyn M. V. , Pronin V. P., Khinich I. I., Senkevich S. V., Kaptelov E. Yu., Pronin I. P., Elshin A. S., Mishina E. D.
1312
MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY
Shcherbakov I. P., Eronko S. B., Kireenko M. F., Tikhonova L. V., Chmel A. E.
1323
Narykova M. V., Kardashev B. K., Betekhtin V. I., Kadomtsev A. G., Lihachev A. I., Amosova. O. V.
1326
OPTICAL PROPERTIES
Tawalare P. K., Fugare B. Y., Nafdey R. A., Sharma K., Moharil S. V.
1331
PHASE TRANSITIONS
Murtazaev A.K. , Badiev M.K. , Magomedov M.A. , Ramazanov M.K.
1348
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS
1363
THERMAL PROPERTIES
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru