Physics of the Solid State
Volumes and Issues
Physics of the Solid State, 2023, volume 65, issue 7
XXVII Международный симпозиум " Нанофизика и наноэлектроника" , Н. Новгород, 13--16 марта 2023 г.
Металлы
Kislinskii Yu. V., Moskal I. E., Petrzhik A. M., Shadrin A. V., Ovsyannikov G. A.
1043
Revin L. S., Ladeynov D. A., Gordeeva A. V., Pankratov A. L.
1048
Melnikov G.Yu., Lepalovskij V N., Safronov A.P., Beketov I.V., Bagazeev A.V., Neznakhin D.S., Kurlyandskaya G.V.
1054
SUPERCONDUCTIVITY
1063
Gurovich B. A., Prikhodko K. E., Kutuzov L. V., Goncharov B. V., Komarov D. A., Malieva E. M., Golubev G. Yu.
1071
Zhaketov V. D., Devyaterikov D I., Avdeev M. M., Norov D. A., Kolupaev E. D., Kuzmenko M. O., Pugach N. G., Khaydukov Yu. N., Kravtsov E. A., Nikitenko Yu. V., Aksenov V. L.
1076
Tarasov M. A., Lomov A. A., Chekushkin A. M., Gunbina A. A., Fominsky M. Yu., Kraevsky S. V., Kozulin R. K., Shadrin A. V.
1091
Shchetinina E. V., Dryazgov M. A., Korneeva Yu. P., Korneev A. A., Tarkhov M. A.
1098
MAGNETISM
Bublikov K. V., Sheshukova S. E., Beginin E. N., Tapajna M., Greguvsova D., Krylov S. N., Stogniy A. I., Korchagin S.A., Nikitov S. A., Sadovnikov A. V.
1107
Constantinian K.Y. , Ul’ev G.D. , Ovsyannikov G.A., Shmakov V.A. , Shadrin A.V. , KislinskiiYu.V.
1125
Nikulin Y. V., Kozhevnikov A. V., Vysotskii S. L., Temiryazev A. G., Seleznev M. E., Khivintsev Y. V., Filimonov Y. A.
1129
Sakharov V. K., Khivintsev Y. V., Dzhumaliev A. S., Nikulin Y. V., Seleznev M. E., Filimonov Y. A.
1134
Tatarskiy D.A., Gusev N.S., Ermolaeva O.L., Orlova A.N., Mironov V.L., Gusev S.A.
1141
MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY
THERMAL PROPERTIES
Публикация материалов Симпозиума завершена.
Полупроводники
1161
 Kotova L. V., Andre R., Mariette H. ,  Kochereshko V. P.
1187
PHASE TRANSITIONS
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru