Physics of the Solid State
Volumes and Issues
Physics of the Solid State, 2023, volume 65, issue 2
SEMICONDUCTORS
Yesin M.Yu., Deryabin A. S., Kolesnikov A. V., Nikiforov A.I.
167
Bryushinin M. A., Kulikov V. V., Sokolov I. A., Savchenkov E. N., Burimov N. I., Shandarov S. M., Akhmatkhanov A. R., Chuvakova M. A., Shur V. Ya.
200
Sitnikov M. N., Aplesnin S. S., Kharkov A. M., Abdelbaki H., Zelenov F. V.
211
DIELECTRICS
218
Bulyansky S. V., Litvinova K. I., Kirilenko E. P., Rudakov G. A., Dudin A. A.
228
MAGNETISM
Gudim I. A., Eremin E. V., Mikhashenok N. V., Titova V. R.
235
Prabhakara K. H., Shapaeva T. B., Yurlov V. V. , Zvezdin K. A., Zvezdin A. K. , Davies C. S., Tsukamoto A., Kirilyuk A. I., Rasing Th., Kimel A. V.
240
Sidorov V. L., Kopkak O. V., Korolev D. V., Piskorskii V. P., Vallev R. A., Morgunov R. B.
246
Drokina T. V., Bayukov O. A., Velikanov D. A., Freidman A. L., Petrakovsky G. A.
255
Sofronova S. N., Eremin E. V., Veligzhanin A. A., Chernyshov A. V., Kartashev A. V., Velikanov D. A.
260
Alam J., Nematov M. G., Yudanov N. A., Hashim H., Kurochka A. S., Nuriev A. V., Panina L. V., Kostishin V. G.
270
Valkov V. I., Golovchan A. V., Gribanov I. F., Todris B. M., Andreychenko E. P., Mitsiuk V. I., Mashirov A. V.
276
FERROELECTRICITY
Staritsyn M. V., Fedoseev M. L., Kiselev D. A., Kaptelov E. Yu., Pronin I. P., Senkevich S. V., Pronin V. P.
290
IMPURITY CENTERS
Shapovalov V.V., Shapovalov V.A., Sluzhbin Yu.A., Drokina T.V., Vorotynov A.M., Valkov V.I.
296
Vazhenin V. A., Fokin A. V., Potapov A. P., Artyomov M. Yu.
299
OPTICAL PROPERTIES
Shmurak S. Z., Kedrov V.V. , Kiselev A. P., Fursova T. N., Zver'kova I. I.
306
Agekyan V.F., Verbin S.Yu., Karczewski G., Serov A.Yu., Filosofov N.G., Shtrom I.V.
319
PHASE TRANSITIONS
FULLERENES
Murzashev A. I., Zhumanazarov A. P., Kareev I. E., Bubnov V. P., Ryabchikova A. S.
338
GRAPHENES
Mikheev K. G., Syugaev A. V., Zonov R. G., Bulatov D. L., Mikheev G. M.
347
THERMAL PROPERTIES
Mitarov R.G., Kallaev S. N., Omarov Z. M., AbdulvahidovK.G.
355
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru