Fast shadow visualization of a pulsed discharge in a short gas gap
S. G. Davydov1, A. N. Dolgov1, A. A. Kozlov1, V. O. Revazov1, R. Kh. Yakubov1
1Dukhov All-Russia Research Institute of Automatics, Moscow, Russia
Email: vniia4@vniia.ru

PDF
A study of the switching process of a short (1 mm) gas gap initiated by a spark discharge along the dielectric surface was carried out by the method of shadowgraphy with nanosecond time resolution. The presence of a shock wave propagating from the cathode spot and signs of intermediate accumulation of the invested energy in the form of excitation energy of gas molecules or turbulent gas flow were detected. Keywords: shadowgraphy, gas discharge, shock waves, switch.
 1. I.A. Doroshchenko, I.A. Znamenskaya, A.Yu. Kuznetsov, I.V. Mursenkova, N.N. Sysoev. ZhTF, 88 (5), 684 (2018). (in Russian) DOI: 10.21883/TP.2022.10.54358.106-22 [I.A. Doroshchenko, I.A. Znamenskaya, A.Yu. Kuznetsov, I.V. Mursenkova, N.N. Sysoev. Tech. Phys., 63 (5), 662 (2018). DOI: 10.1134/S1063784218050067]
 2. E.M. Barkhudarov, N.K. Berezhetskaya, T.S. Zhuravskaya, V.A. Kol'ev, I.A. Kossy, I.A. Levin, V.V. Markov, N.A. Popov, M.I. Taktakishvili, N.M. Tarasova, N.M. Temchin. TVT, 48 (5), 653 (2010) (in Russian)
 3. S.G. Davydov, A.N. Dolgov, A.V. Korneev, R.Kh. Yakubov. Prikladnaya fizika, 4, 39 (2019) (in Russian)
 4. Ya.B. Zel'dovich, Yu.P. Raizer, Fizika udarnykh voln i vysokotemperaturnykh gidrodinamicheskikh yavlenii (Nauka, M., 1966) (in Russian)
 5. E.D. Vovchenko, A.P. Kuznetsov, A.S. Savelov. Lazernye metody diagnostiki plasmy: ucheb. posobie (MIFI, M., 2008) (in Russian)
 6. A.V. Korelsky. Lasernaya diagnostika plasmy v sil'notochnykh impulsnykh razryadakh (Cand. diss., MFTI, M., 2005) (in Russian)
 7. V.I. Krauz, M.A. Karakin, V.V. Myalton, V.P. Vinogradov, O.N. Krokhin, V.Ya. Nikulin, A.V. Oginov, A.E. Gurey, A.A. Tikhomirov. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics, 1 (10), 212 (2005)
 8. Yu.G. Kalinin, A.V. Korelsky, E.V. Shashkov. Kvant. elektron., 34 (5), 399 (2004) (in Russian)
 9. E.V. Parkevich, S.I. Tkachenko, A.V. Agafonov, A.R. Mingaleev, V.M. Romanova, T.A. Shelkovenko, S.A. Pikuz. ZhETF, 151 (4), 627 (2017) (in Russian). DOI: 10.7868/S0044451017040010
 10. Liu Tian-Hang, Hao Zuo-Qiang, Gao Xun, Liu Ze-Hao, Lin Jing-Quan. Chin. Phys. B, 23 (8), 7 (2014). DOI: 10.1088/1674-1056/23/8/085203
 11. V.P. Zimakov, N.G. Soloviev, A.N. Shemyakin, A.O. Shilov, M.Yu. Yakimov. Fizikokhimicheskaya kinetika v gazovoj dinamike, 16(4), 13 (2015). (in Russian)
 12. V.V. Osipov, V.V. Platonov, V.V. Lisenkov. Kvant. elektron., 39 (6), 541 (2009) (in Russian)
 13. T. Perhavec, J. Diaci. Strojniv ski Vestnik --- J. Mechan. Engineer., 56 (7-8), 477 (2010)
 14. G.V. Najdis. TVT, 29 (1), 15 (1991) (in Russian)
 15. I.S. Marshak. UFN, 71(2), 229 (1962) (in Russian)
 16. A.F. Aleksandrov, A.A. Rukhadze. UFN, 112(2), 193 (1974) (in Russian)
 17. Ch. Niemann. Plasma Diagnostics of Discharge Channels for Neutralized Ion-Beam Transport (Dissertassion zur Erlangung des Grades eines Doctors der Naturwissenschaften. Technicshen Universita t Darmstadt, 2002)
 18. Kh.G. Akhmedova. Udarnye volny v slaboionizirovannoy plazme (Diss. DGU, Makhachkala, 2009) (in Russian)
 19. S.G. Kalmykov, I.V. Miroshnikov, M.V. Petrenko, M.E. Sasin. Pis'ma v ZhTF, 37(6), 63 (2011) (in Russian)
 20. K.I. Almazova, A.N. Belonogov, V.V. Borovkov, V.S. Kurbanismailov, P.Kh. Omarova, G.B. Ragimkhanov, D.V. Tereshonok, A.A. Trenkin, Z.R. Khalikova. Fizika plazmy, 47(1), 75 (2021) (in Russian). DOI: 10.31857/S0367292121010029
 21. V.A. Ivanov, M.E. Konyzhev, A.M. Zimin, V.I. Troinov, T.I. Kamolova, A.A. Letunov. UPF, 2 (1), 31 (2014). (in Russian)
 22. V.G. Borodin, V.M. Komarov, S.V. Krasov, V.A. Malinov, V.M. Migel, N.V. Nikitin, V.N. Chernov, A.V. Charukhchev. Optika atmosfery i okeana, 13 (5), 482 (2000) (in Russian)
 23. O.B. Ananyin, Yu.A. Bykovskii, Yu.V. Eremin, E.L. Stupitskii, I.K. Novikov, S.P. Frolov. Kvant. elektron., 18 (7), 869 (1991) (in Russian)
 24. E.L. Stupitsky, V.A. Andrushchenko. Komp'yuternye issledovaniya i modelirovanie, 12 (3), 505 (2020). (in Russian)
 25. G.A. Mesyats. Ektony v vakuumnom razryade: proboy iskra, duga (Nauka, M., 2000) (in Russian)
 26. O.A. Kozhenkova, A.A. Motorin, E.L. Stupitskii. Geomagnetizm i aeronomiya, 53 (5), 620 (2013). (in Russian)
 27. N.A. Ashurbekov, K.O. Iminov. Tech. Phys., 60 (10), 1456 (2015)
 28. S.Z. Sakhapov. Parametry plazmy sfericheski stratifitsirovannogo gazovogo razryada (Diss., Institut teplofiziki SO RAN, Novosibirsk, 2008) (in Russian)
 29. O.A. Sinkevich, D.A. Taraskin. TVT, 33 (1), 7 (1995) (in Russian)
 30. K.N. Mitrofanov. Eksperimental'noe issledovanie osobennostej plazmoobrazovaniya i tokovogo szhatiya plazmy lajnerov razlichnykh konstruktsij (Diss. AO "Gosudarstvennyj nauchnyj tsentr Rossijskoj Federatsii Tritskij i9nstitut innovatsionnykh i termoyadernykh issledovanij", M., 2019) (in Russian)
 31. S.G. Davydov, A.N. Dolgov, A.A. Kozlov, R.Kh. Yakubov. Tekhnologii EMS, 78, (3), 20 (2021). (in Russian)
 32. L.P. Babich. UFN, 175(10), 1069 (2005) (in Russian)
 33. O.A. Omarov, A.A. Rukhadze. Prikladnaya fizika, 4, 24 (2010) (in Russian)
 34. S.G. Davydov, A.N. Dolgov, A.A. Kozlov, R.Kh. Yakubov. Prikladnaya fizika, 4, 19 (2021) (in Russian). DOI: 10.51368/1996-0948-2021-4-19-24
 35. L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Teoreticheskaya fizika: uchebnoe posobie: dlya vuzov. V 10 t. T. VI, Gidrodynamika. 5 izd. sterotip. (Fizmatlit, M., 2003) (in Russian)
 36. M. Corsi, G. Cristoforetti, M. Hidalgo, D. Iriarte, S. Legnaioli,V. Palleschi, A. Salvetti, E. Tognoni. Appl. Spectrosc., 59, 853 (2005)
 37. N.N. Gladyshev. Gidrogazodinamika: konspekt lektsij (GOUVP SPbGTURP, SPb., 2012) (in Russian)
 38. K.G. Owen. Measurements of Vibrational Relaxation and Dissociation of Oxygen with Laser Absorption Spectroscopy with Applications for Energy Transfer in Nonequilibrium Air (Stanford University, 2014)
 39. A.I. Bechina, E.V. Kustova. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Matematika. Mekhanika. Astronomiya, N 6 (1), 118 (2019) (in Russian)
 40. I. Znamenskaya, E. Koroteeva, I. Doroshchenko. Phys. Fluids, 32 (9), 1 (2020). DOI: 10.1063/5.0019016
 41. D.A. Xu, D.A. Lacoste, C.O. Laux. IEEE Transactions on Plasma Science PSI, 42 (10), 2350 (2014). DOI: 10.1109/TPS.2014.2311328
 42. I.A. Znamenskaya, I.A. Doroshenko, D.S. Naumov, T.A. Kulizade. Nauchnaya vizualizatsiya, 10 (9), 3 (77) (in Russian)
 43. G.K. Vasil'ev, E.F. Makarov, V.G. Papin, V.L. Tal'roze. Sov. Phys. JETP, 37 (6), 1031 (1973)
 44. O.B. Ananyin, Yu.A. Bykovskii, Yu.V. Eremin, E.L. Stupitskii, I.K. Novikov, S.P. Frolov. Kvant. elektron., 8 (7), 869 (1991) (in Russian)
 45. N.M. Kuznetsov. UFN, 159(3), 493 (1989) (in Russian)
 46. M.N. Schneider. TBT, 32 (1), 57 (1994).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru