Portable Neutron Generator Based on Laser-Plasma Ion Diode with Magnetic Isolation
Stepanov D.S.1, Kozlovsky K.I.1, Skripnik A.P.1, Shkolnikov E.Ya.1
1Moscow Engineering and Physics Institute, Moscow, Russia
Email: dsstepanov@mephi.ru

PDF
The article presents a new experimental portable pulsed neutron generator based on a laser-plasma ion diode with magnetic insulation and the results of the first experiments. The laser-plasma diode makes it possible to obtain large ion current pulses that generate high-intensity neutron radiation. The source of optical radiation was a pulsed neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser with a wavelength of 1064 nm, a pulse energy of up to 0.7 J, and a duration of ~10 ns. The ion beam is accelerated by an Arkadiev-Marx pulsed voltage generator with a voltage amplitude of up to 250 kV, a duration of up to 1.5 μs, and an energy of up to 160 J. Neutrons were generated using the reaction d(d,n) 3He. A neutron yield of 2·106 neutron/pulse was obtained. Keywords: ion source, neutron pulse, pulsed voltage generator, YAG laser. DOI: 10.61011/TP.2023.06.56530.22-23
 1. E.P. Bogolyubov, V.I. Ryzhkov. Pribiry i tekhnika eksperimenta, 2, 160 (2004). (in Russian)
 2. V.D. Aleksandrov, E.P. Bogolubov, O.V. Bochkarev, L.A. Korytko, V.I. Nazarov, Yu.G. Polkanov, V.I. Ryzhkov, T.O. Khasaev. Appl. Radiat. Isot., 63 (5-6), 537 (2005). DOI: 10.1016/j.apradiso.2005.05.002
 3. D.N. Seleznev, T.V. Kulevoi, S.V. Plotnikov, A.V. Kozlov, G.N. Kropachev, S.V. Barabin, G.S. Rumyantsev, N.N. Schitov. Izvestiya vuz. Fizika. 59 (9-3), 277 (2016). (in Russian)
 4. Yu.V. Mikhailov, B.D. Lemeshko, I.A. Prokuratov. Fizika plazmy, 45 (4), 323 (2019) (in Russian). DOI: 10.1134/S036729213503007X
 5. K.I. Kozlovskii, Yu.P. Kozyrev, A.S. Tsybin, A.E. Shikanov. Sov. Phys. Tech. Phys., 25 (6), 694 (1980)
 6. A.E. Shikanov, E.D. Vovchenko, K.I. Kozlovskii. At. Energy, 119 (4), 258 (2016). DOI: 10.1007/s10512-016-0057-3
 7. D.S. Stepanov, A.P. Skripnik, K.I. Kozlovsky, E.Ya. Shkolnikov. Tez. dokl. VIII mezhd. konf. Lazernye, plazmennye issledovaniya i tekhnologii" (Moskva, Rissiya, 2022), s. 181. (in Russian)
 8. FGUP "BNIIA im. N.L. Dukhova", Pribor izmereniya vykhoda neytronov TPIVN61 (in Russian) (Electronic resource). URL:http://vniia.ru/production/neitronnie-gene- ratory/izmerenie-potoka-neitronov/tpivn61-tpivn111/tpivn61-i-tpivn111.php
 9. GOST R 52956-2008 Materialy magnitotverdye spechennye na osnive splava neodim-zhelezo-bor. Klassifikatsiya. Osnovnye parametry. M., 2008. 12 s. (in Russian)
 10. D.S. Stepanov, A.P. Skripnik, K.I. Kozlovsky, E.Ya. Shkolnikov. Atomnaya energiya, 133 (2023) (v pechati). (in Russian)
 11. E. Skladnik-Sadowska, K. Malinowski, M.J. Sadowski, J. Wolowski, M. Kubkowska, P. Gasior, M. Rosinski, M. Ladygina. Radiat. Eff. Defects Solids, 165 (6-10), 412 (2010). DOI: 10.1080/10420151003715341
 12. N.G. Basov, O.N. Krokhin, G.V. Sklizkov. Trudy FIAN, 52, 171 (1970). (in Russian)
 13. N.G. Basov, V.A. Boiko, V.A. Gribkov, S.M. Zakharov, O.N. Krokhin, G.V. Sklizkov. Nachal'naya stadiya dvizheniya lasernoy v rezhime gazodinamicheskogo razleta (Preprint N 38 FIAN im. P.N. Lebedeva, 1971) (in Russian)
 14. N.G. Basov, O.N. Krokhin, G.V. Sklizkov. Trudy FIAN, 76, 186 (1974). (in Russian)
 15. Yu.A. Bykovskiy, V.N. Nevolin. Lazernaya mass-spektroskopiya (Energoatomizdat, M., 1985) (in Russian)
 16. A.M. Borisov, E.S. Mashkova. Fizicheskie osnovy ionno-luchevykh tekhnologiy (Universitetskaya kniga, M., 2011) (in Russian)
 17. Nuclear Energy Agency. JANIS (Electronic resource). URL: https://oecd-nea.org/jcms/pl_39963/janis-downloads

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru