High temperature heat capacity and thermodynamic properties of CaEu2Ge4O12 and CaHo2Ge4O12 germanates in the range of 320-1050 K
Galiakhmetova N. A.1, Denisovf L. T.1, Vasilev G. V.1, Denisov V. M.1
1Siberian State University, Krasnoyarsk, Russia
Email: ldenisova@sfu-kras.ru

PDF
The germanates CaEu2Ge4O12 and CaHo2Ge4O12 were synthesized from stoichiometric mixtures of CaO, Eu2O3 (Ho2O3) and GeO2 by sequential firing in air in the temperature range 1223-1373 K. Their crystal structure has been refined using X-ray diffraction. The heat capacity Cp of the obtained germanates was measured by differential scanning calorimetry in the region of 320-1050 K. Based on the experimental dependence of Cp(T), the thermodynamic characteristics of the analyzed oxide compounds are calculated. Keywords: calcium germanates of europium and holmium, solid-phase synthesis, differential scanning calorimetry, high-temperature heat capacity, thermodynamic properties.
 1. H. Yamane, R. Tanimura, T. Yamada, J. Takahashi, T. Kajiwara, M. Shimada. J. Solid State Chem. 179, 1, 289 (2006)
 2. V.G. Zubkov, I.I. Leonidov, A.P. Tyutyunnik, N.V. Tarakina, I.V. Baklanova, L.A. Perelyaeva, L.L. Surat. FTT 50, 9, 1635 (2008). (in Russian)
 3. N.V. Tarakina, V.G. Zubkov, I.I. Leonidov, A.P. Tyutyunnik, L.L. Surat, J. Hadermann, G. van Tedeloo. Z. Kristallogr. Suppl. 30, 401 (2009)
 4. V.G. Zubkov, N.V. Tarakina, I.I. Leonidov, A.P. Tyutyunnik, L.L. Surat, A.M. Melkozerova, E.V. Zabolotskaya, D.G. Kellerman. J. Solid State Chem. 183, 1186 (2010)
 5. M.A. Melkozerova, N.V. Tarakina, L.G. Maksimova, A.P. Tyutyunnik, L.L. Surat, I.I. Leonidov, V.G. Zubkov, E.V. Zabolotskaya, R.F. Samigullina. J. Sol-Gel Sci. Technol. 59, 338 (2011)
 6. V.G. Zubkov, I.I. Leonidov, A.P. Tyutyunnik, N.V. Tarakina, L.L. Surat, L.A. Perelyaeva, I.V. Baklanova, O.V. Koryakova. J. Lumin. 129, 1625 (2009)
 7. I.I. Leonidov, V.G. Zubkov, A.P. Tyutyunnik, N.V. Tarakina, L.L. Surat, O.V. Koryakina, E.G. Vovkotrub. J. Alloys Compd. 509, 1339 (2011)
 8. P.A. Arsenyev, L.M. Kovba, Kh.S. Bagdasarov, B.F. Dzhurinsky, A.V. Potemkin, B.I. Pokrovsky, F.N. Spiridonov, V.A. Antonov, V.V. Ilyukhin. Soyedineniya redkozemelnykh elementov. Sistemy s oksidami elementov I-III grupp. Nauka, M., (1983), 280 s. (in Russian)
 9. L.N. Demyanets, A.N. Lobachev, G.A. Yemelyanenko. Germanaty redkozemelnykh elementov. Nauka, M., (1980). 152 s. (in Russian)
 10. I.A. Bondar, N.V. Vinogradova, L.N. Demyanets, Zh.A. Yezhova, V.V. Ilyukhin, V.Yu. Kara-Ushanov, L.N. Komissarova, E.V. Lazarevski, B.N. Litvin, P.P. Melnikov, D.A. Murashov, V.P. Orlovsky, K.K. Palkina, M.A. Petrova, I.A. Rozanov, N.N. Chudinova, A.A. Fotiyev. Soyedineniya redkozemelnykh elementov. Silikaty, germanaty, fosfaty, arsenaty, vanadaty. Nauka, M., (1983), 288 s. (in Russian)
 11. K.I. Portnoy, N.I. Timofeeva. Kislorodnye soedineniya redkozemelnykh elementov. Metallurgiya, M., (1986). 480 s. (in Russian)
 12. N.A. Toropov, V.P. Barzakovsky, V.V. Lopatin, N.N. Kudryavtseva. Diagrammy sostoyaniya silikatnykh sistem. Dvojnyye sistemy. Spravochnik. Vyp. 1. Nauka, L., (1969). 822 s. (in Russian)
 13. M.O. Marychev, I. Koseva, G. Gencheva, R. Stoyanova, R. Kukeva, V. Nikolov. J. Cryst. Growth 461, 46 (2017)
 14. L.T. Denisova, M.S. Molokeev, N.A. Galiakhmetova, V.M. Denisov, N.V. Belousova. ZhFKh 96, 5, 615 (2022). (in Russian)
 15. L.T. Denisova, L.A. Irtyugo, Yu.F. Kargin, V.V. Beletsky, V.M. Denisov. Neorgan. materialy 53, 1, 71 (2017). (in Russian)
 16. C.G. Maier, K.K. Kelley. J. Am. Chem. Soc. 54, 3234 (1932)
 17. J. Leitner, P. Chuchvalec, D. Sedmidubsky, A. Strejc, P. Abrman. Thermochim. Acta 395, 27 (2003)
 18. L.T. Denisova, L.A. Irtyugo, Yu.F. Kargin, V.V. Beletsky, N.V. Belousova, V.M. Denisov. Neorgan. materialy 54, 2, 181 (2018). (in Russian)
 19. L.T. Denisova, L.A. Irtyugo, Yu.F. Kargin, N.V. Belousova, V.V. Beletsky, V.M. Denisov. Neorgan. materialy 54, 4, 382 (2018). (in Russian)
 20. Yu.D. Tret'yakov. Tverdofaznye reaktsii. Khimiya, M. (1978). 360 s. (in Russian)
 21. I.V. Tananaev, M.Ya. Shpirt. Khimiya germaniya. Khimiya, M. (1967), 451 s. (in Russian)
 22. V.N. Kumok. V sb.: Pryamye i obratnye zadachi khimicheskoy termodinamiki / Pod red. V.A. Titov. Nauka, Novosibirsk (1987). S. 108. (in Russian)
 23. P.J. Spencer. Thermochim. Acta, 314, 1 (1998).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru