Physics of the Solid State, 2024, volume 66, issue 3
REVIEW
METALS
Ekomasov E. G., NeradovskyD. F., Antonov G. I., Filippova V. V.
320
Gafner S. L., Gafner Yu.Ya. , Poletaev G. M., Ryzhkova D. A. , Cherepovskaya A. A.
338
SEMICONDUCTORS
Orlov Yu. S., Vereshchagin S. N., Solovyov L. A., Borus A. A., Nikitin A. V., Bushinsky M. V., Zharkov S.M., Zeer G. M., Bondarev V. S., Ustyuzhanin Yu. N., Volochaev M. N., Dudnikov V. A.
349
Balashev V. V., Shevlyagin A. V., Prikhodchenko A. V., Tsukanov D. A., Samardak A. Yu., Sobirov M. I., Ognev A. V., Samardak A. S.
356
Магнетизм, спинтроника
Dmitriev A. I., Zaitsev S. V., Dmitrieva M. S., Rybchenko O. G. , Sedykh V. D.
370
Kunitsyna E. I. , Morgunov R.B. , Valeev R. A., Piskorskii V. P., Burkanov M. V.
376
SURFACE PHYSICS AND THIN FILMS
Antonova I. V., Seleznev V. A., Nebogatikova N. A., Ivanov A. I., Tumashev V. S.
382
Примесные центры и дефекты
Shkerin S.N., Pavlovich A.V., Abdurakhimova R.K. , Yaroslavtseva T.V. , Ul’yanova E. S.
396
Artyomov M. Yu., Potapov A. P., Soubbotin K. A., Vazhenin V. A. , Titov A. I., Fokin A. V., Pavlov S. K., Lis O. N.
407
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS
Tolchina D. B., Avakyan L. A., Srabionyan V. V., Gyulasaryan H., Kozakov A. T., Nikolskiy A. V., Emelyanov A. V., Chumakov R. G. , Sharoyan E. G., Manukyan A. S., Bugaev L. A.
438
POLYMERS
Механические свойства, прочность и пластичность
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru