Physics of the Solid State, 2024, volume 66, issue 2
REVIEW
METALS
SEMICONDUCTORS
Malysheva E. I., Demina P. B., Ved M. V., Dorokhin M. V., Zdoroveishchev A. V., Kudrin A. V., Baidus N. V., Trushin V. N.
177
Dvoretskiy S. A., Mikhailov N. N., Menshikov R. V., Okulov V. I., Govorkova T. E.
197
Магнетизм, спинтроника
Makarova O. L., Goncharenko I. N., Tsvyashchenko A. V., Fomicheva L. N.
203
Kashin S. N., Morgunov R. B., Valeev R. A., Piskorsri V. P., Burkanov M. V., Korolev D. V., Korolev V. V., Balmasova O. V.
212
Фазовые переходы, рост кристаллов
Atrashenko S. A., Gerashchenkov D. A., Kuznetsov A. V., Savenkov G. G., Smakovakiy M. S.
234
SURFACE PHYSICS AND THIN FILMS
268
Примесные центры и дефекты
Asatryan G. R., Shakurov G. S., Romanov N. G., Petrosyan A. G.
276
POLYMERS
Динамика решетки, тепловые свойства
Ramazanov M. K., Magomedov M. A., Murtazaev A. K., Rizvanova T. R., Ramazanov R. M.
288
Механические свойства, прочность и пластичность
Оптические свойства, фотоника
Sokolov V. I., Menshenin V. V., Gruzdev N. B., Zatsepin A. F.
303
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru