Physics of the Solid State, 2023, volume 65, issue 1
METALS
34
SUPERCONDUCTIVITY
Mamsurova L. G., Gavrilkin S. Yu., Mamsurov I. V.
38
SEMICONDUCTORS
Myasoedov A. V., Pavlov I. S., Pechnikov A. I., Nikolaev V. I.
42
Zur I. A., Shmanay Y. E., Fedotova J. A., Kharchanka A. A., Movchan S. A.
47
Dvoretsky S.A. , Stupak M.F. , Mikhailov N.N., Varavin V.S., Remesnik V.G., Makarov S.N. , Elesin A.G. , Verhoglyad A.G.
53
Eremeev I. A., Vorobev V.G., Grashchenko A. S., Semencha A.V., Osipov A. V., Kukushkin S. A.
68
Degoev M. M., Afanasiev M. M., Kalevich V. K., Kavokin K. V., Kozyrev N. V., Karczewski G., Kusrayev Yu. G.
80
DIELECTRICS
Sharkov M.D., Prasolov N.D., Levin A.A., Brunkov P.N.
94
MAGNETISM
FERROELECTRICITY
Smirnova E. P., Zaitseva N. V., Guk E. G., Sotnikov A. V.
116
MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY
Skvortsov A. A. , Nikolaev V. K., Luk'yanov M. N., Chebeneva I. E.
120
Manohin S. S., Betekhtin V.I., Kadomtsev A. G., Narykova M. V., Amosova O. V., Kolobov Yu. R., Lazarev D. V.
126
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS
SURFACE PHYSICS AND THIN FILMS
POLYMERS
Arutyunov K. Yu., Belyaev K. A., Artemov V. V., Vasiliev A. L., Yusupov A. R., Karamov D. D., Lachinov A. N.
145
FULLERENES
Khusnutdinov R.M., Khairullina R.R.
158
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru