Physics of the Solid State
Volumes and Issues
Physics of the Solid State, 2022, volume 64, issue 3
METALS
Knyazev Yu. V., Lukoyanov A. V., Kuz'min Yu. I., Samatham S. S., Patel A. K., Suresh K. G.
305
Volkova N. V., Chistyakov V. V., Patrakov E. I., Korenistov P. S., Perevalova A. N., Emelyanova S. M.
310
SUPERCONDUCTIVITY
SEMICONDUCTORS
MAGNETISM
Kosmachev O. A., Yarygina E .A., Matyunina Ya. Yu., Friedman Yu. A.
338
IMPURITY CENTERS
OPTICAL PROPERTIES
Jahangirli Z. A., Mamedova I. A., Huseynova Sh. T., Kerimova T. G., Seyidov R. G., Mamedov N. T., Abdullayev N. A.
351
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS
Tomilin O. B., Rodionova E. V., Rodin E.A., Poklonski N. A., Anikeyev I. I., Ratkevich S. V.
359
Naberezhnov A. A., Alekseeva O. A., Kudriavtzeva A. V., Chernyshov D. Yu., Vergentiev T. Yu., Fokin A. V.
365
GRAPHENES
THERMAL PROPERTIES
Bogdanov E.V., Bondarev V.S., Gorev M.V., Molokeev M.S., Flerov I.N.
388
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru