Cold brittleness of metals as a structural multistage dislocation process
Chernov V.M. 1,2
1A.A. Bochvar All-Russia Advanced Research Institute for Inorganic Materials, Moscow, Russia
2National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow, Russia
Email: VMChernov@bochvar.ru

PDF
The cold brittleness of metals under conditions "before - during - after" irradiation in nuclear and thermonuclear reactors is considered. The conditions and mechanisms of cold brittleness are determined depending on the type of their crystal lattices, structures, physical and mechanical properties and external influences (temperature, stress, reactor irradiation). The mechanisms of cold brittleness are dislocational and define cold brittleness as a structural multistage process. Stress relaxation at the front of a subcritical crack stops its growth (cold brittleness is not formed). The stacking fault energy of the metal determines the critical level of stress for the beginning of its relaxation by mechanical twinning at the crack front (external stress concentrator). In irradiated metals (cold-brittle "before" irradiation), the temperature range of cold-brittleness expands. "During" irradiation, cold brittleness is not formed. Keywords: alloys, steels, low temperatures, reactor irradiation, crack nucleation, brittle fracture, stages, mechanisms.
 1. A.A. Griffith. Phil. Trans. Roy. Soc. Ser. A 221, 582, 163 (1920)
 2. E.V. Stepanov. Osnovy prakticheskoy prochnosti kristallov. Nauka, M. (1974). 132 p. (in Russian)
 3. B.A. Drozdovsky, Ya.B. Fridman. Vliyanie treshchin na mekhanicheskie svoistva konstruktsionnykh staley. Metallurgiya, M., (1960). 260 p. (in Russian)
 4. J. Friedel. Dislocations. Pergamon Press, Oxford (1964). 580 p
 5. J.P. Hirth, J. Lothe. Theory of dislocations. McGraw-Hill Book Company (1970). 599 p
 6. B.M. Finkel. Phisika razrusheniya. Metallurgiya, M., (1970). 376 p. (in Russian)
 7. Atomistics of Fracture / Eds R.M. Latanision, J.R. Pickens. Plenum Press, N.Y. (1983). 1074 p
 8. A.Ya. Krasovsky. Khrupkost metallov pri nizkikh temperaturakh. Nauk. dumka, Kiev, 1980). 338 p. (in Russian)
 9. V.L. Indenbom. JETP Lett. 12, 11, 369 (1970)
 10. V.I. Vladimirov. Fizicheskaya priroda razrusheniya metallov. Metallurgiya, M., (1984). 280 s. (in Russian)
 11. Elastic strain fields and dislocation mobility / Eds V.L. Indenbom, J. Lothe. Elsevier Sci., N.H. (1992). 778 p
 12. V.E. Panin, V.E. Egorushkin. Phys. Mesomech. J. 11, 3--4, 105 (2008)
 13. D.S. Kryzhevich, A.V. Korchuganov, K.P. Zolnikov. Res. Phys. 33, 7285, 105163 (2022)
 14. V.M. Chernov, G.N. Ermolaev, M.V. Leont'eva-Smirnova. Tech. Phys. 55, 7, 985 (2010)
 15. B.K. Kardashev, V.M. Chernov. Phys. Solid State 50, 5, 854 (2008)
 16. M.A. Shtremel. Razrusheniye. Kn. 1: Razrushenie materiala. Izd. dom MISiS, M. (2014). 670 p. Kn. 2: Razrushenie struktur. Izd. dom MISiS, M. (2015). 976 p. (in Russian)
 17. V.M. Chernov, K.A. Moroz. Atomic Energy 122, 2, 93 (2017)
 18. V.M. Chernov. Perspektiv. materialy 23, 2018 (2004). (in Russian)
 19. B.K. Kardashev. Crystallogr. 54, 6, 1021 (2009)
 20. V.M. Chernov, B.K. Kardashev, K.A. Moroz. Nucl. Mater. Energy 9, 496 (2016)
 21. V.M. Chernov, B.K. Kardashev, K.A. Moroz. Tech. Phys. 61, 7, 1015 (2016)
 22. V.L. Indenbom. The microscopic theory of cracks. In: [11]. P. 253-268
 23. V.L. Indenbom, V.M. Chernov. Thermally activated glide of a dislocation in a point defect field. In: [11]. P. 517-570
 24. V.L. Indenbom, V.M. Chernov. FTT 21, 5, 1311 (1979). (in Russian)
 25. M.P. Zhetbaeva, V.L. Indenbom, V.V. Kirsanov, V.M. Chernov. Pisma v ZhTF, 1157 (1979), 19 (2020). (in Russian)
 26. V.M. Chernov, D.A. Kamaev. Nelineynaya dinamika dislokatsiy v polyakh vnutrennikh napryazheniy pri sovmestnom deistvii postoyannykh i peremennykh nagruzok. Preprint FEI-2497. Obninsk (1996). 34 p. (in Russian)
 27. Metallovedenie / Pod red. V.S. Zolotorevskogo. Izd. dom MISiS, M. (2014). T. 1. 496 p. (in Russian)
 28. E.M. Nadgorny. Dislocation Dynamics and Mechanical Properties of Crystals. Pergamon Press, Oxford (1988). 530 p
 29. V.I. Alshits. The phonon-dislocation interaction and its role in dislocation dragging and thermal resistivity. In: [11]. P. 625-698
 30. P. Guyot, J.E. Dorn. V Sb.:
 31. P. Guyot, J.E. Dorn. A.N. Orlov (red.). Aktual'nye voprosy teorii dislokatsiy / Mir, M. (1988), C. 270-310. (in Russian)
 32. A.G. Ioltukhovsky, M.V. Leonteva-Smirnova, M.I. Solonin, V.M. Chernov, V.N. Golovanov, V.K. Shamardin, T.M. Bulanova, A.V. Povstyanko, A.E. Fedoseev. J. Nucl. Mater. 307--311, Part 1, 532 (2002)
 33. M.V. Leont'eva-Smirnova, A.N. Agafonov, G.N. Ermolaev, A.G. Ioltukhovsky, E.M. Mozhanov, L.I. Reviznikov, V.V. Tsvelev, V.M. Tchernov, T.M. Bulanova, V.N. Golovanov, Z.O. Ostrovsky, V.K. Shamardin, A.I. Blokhin, M.B. Ivanov, E.N. Kozlov, Yu.R. Kolobov, B.K. Kardashev. Perspektiv. materialy 6, 40 (2006). (in Russian)
 34. V.M. Chernov, M.V. Leonteva-Smirnova, M.M. Potapenko, N.I. Budylkin, Yu.N. Devyatko, A.G. Ioltoukhovsky, E.G. Mironova, A.K. Shikov, A.B. Sivak, G.N. Yermolaev, A.N. Kalashnikov, B.V. Kuteev, A.I. Blokhin, N.I. Loginov, V.A. Romanov, V.A. Belyakov, I.R. Kirillov, T.M. Bulanova, V.N. Golovanov, V.K. Shamardin, Yu.S. Strebkov, A.N. Tyumentsev, B.K. Kardashev, O.V. Mishin, B.A. Vasiliev. Nucl. Fusion 47, 8, 839 (2007)
 35. J.H. Bechtold. Acta Metallurgica 3, 3, 249 (1955)
 36. A.N. Tyumentsev, A.D. Korotaev, I.A. Ditenberg, Yu.P. Pinzhin, V.M. Chernov. Zakonomernosty plasticheskoy deformatsii v vysokoprochnykh i nanokristallicheskikh metallicheskikh materialakh. Nauka, Novosibirsk (2018). 256 p. (in Russian)
 37. I.I. Kornilov, V.V. Glazova. Vzaimodejstvie tugoplavkikh metallov perehodnykh grupp s kislorodom. Nauka, M. (1967), 256 p. (in Russian)
 38. A.P. Gelyaev. Korrozionnostoikie splavy tugoplavkikh metallov. Nauka, M. (1982), 120 p. (in Russian)
 39. R.L. Klueh, D.R. Harris. High-chromium Ferritic and Martensitic Steels for Nuclear Applications. ASTM Int. (2001)
 40. L.I. Ivanov, Yu.M. Platov. Ragiatsionnaya phizika metallov i eyo ptolozheniya. Interkontakt Nauka., M. (2002). 300 p. (in Russian)
 41. V.V. Voyevodin, I.M. Neklyudov. Evolyutsiya strukturno-fazovogo sostoyaniya i radiatsionnaya stoikost konstruktsionnykh materialov. Nauk. dumka, Kiev, 2006). 376 p. (in Russian)
 42. V.P. Krivobokov, S.N. Yanin. Atomic Energy 131, 1, 17 (2021)
 43. Physics of radiation effects in crystals / Eds R.A. Johnson, A.N. Orlov. Elsevier Sci., N.H. (1986). 723 p
 44. V.V. Slezov, P.A. Bereznyak. In: [42]. P. 575-620
 45. R. Bullough, M.H. Wood. In: [42]. P. 189-224
 46. H. Wiedersich. In: [42]. P. 225-280
 47. V.M. Chernov, O.V. Kamaeva. Mater. Sci. Eng. A 370, 1--2, 246 (2004)
 48. B.K. Kardashev, V.M. Chernov, O.A. Plaksin, V.A. Stepanov, L.P. Zavialski. J. Alloys. Compounds 310, 1--2, 102 (2000)
 49. V.M. Chernov. Phys. Solid State 46, 8, 1449 (2004)
 50. V.A. Nikolaenko, V.I. Karpukhin. J. Nucl. Mater. 233--237, Part 2, 1067 (1996)
 51. V.A. Nikolaenko, V.I. Karpukhin, E.A. Krasikov, V.N. Kuznetsov. J. Nucl. Mater. 271--272, 120 (1999)
 52. F.A. Garner, L.R. Greenwood, P. Roy. In: Effects of radiation on materials: 18th Int. Symp. ASTM STP 1325, ASTM (1999). P. 52-74
 53. S.N. Yanin. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 81, 1, 012061 (2015). DOI: 10.1088/1757-899X/81/1/012061

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru