Heat capacity of alkali metal silicates
Denisova L. T.1, Belousova N. V.1, Denisov V. M.1
1Siberian State University, Krasnoyarsk, Russia
Email: ldenisova@sfu-kras.ru

PDF
It was established that at 298 K the molar heat capacity of alkali metal silicates K2O· nSiO2, Rb2O· nSiO2 and Cs2O· nSiO2 changes linearly when changing n from 1 to 4. Based on the dependencies Cop,298=f(n), the values of the heat capacities K2O, Rb2O and Cs2O have been specified. Keywords: heat capacity, oxides and silicates of alkali metals.
 1. A.I. Zaitsev, N.E. Shchelkova, N.P. Lyakishev, B.M. Mogutnov. ZhFKh 74, 6, 1021 (2000). (in Russian)
 2. G.A. Sycheva, T.G. Kostyreva. Fiz. i khim. stekla 40, 5, 679 (2014). (in Russian)
 3. M.A. Mussaeva, M.A. Ibragimova, Sh.N. Buzrikov. Fiz. i Khim. Stekla 44, 3, 217 (2018). (in Russian)
 4. N.A. Toropov, V.P. Barzakovsky, V.V. Lapin, N.N. Kurtseva. Diagrammy sostoyaniya silikatnykh sistem. Vyp. 1. Dvoynyye sistemy. Nauka, M.--L. (1965). 546 p. (in Russian)
 5. Diagrammy sostoyanij sistem tugoplavkikh oksidov. Spravochnik. Vyp. 5. Dvoynyye sistemy. Ch. I.V. Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry, Russian Academy of Sciences. Nauka, L., (1985), 284 p. (in Russian)
 6. S.I. Shornikov. Exp. Geosci. 19, 1, 108 (2013).
 7. P.C. Soares Jr., E.D. Zanotto, V.M. Fokin, H. Jain. J. Non-Cryst. Solids 331, 217 (2003)
 8. A.I. Zaitsev, N.E. Shchelkova, N.P. Lyakishev, B.M. Mogutnov. ZhFKh 74, 7, 1159 (2000). (in Russian)
 9. Yu.D. Tretyakov. Tverdofaznyye reaktsii. Khimiya, M. (1978). 360 p. (in Russian)
 10. J. Leitner, P. Chuchvalec, D. Stdmidubsky, A. Strejc, P. Abrman. Thermochim. Acta 395, 27 (2003)
 11. V.A. Rabinovich, Z.Ya. Khavin. Kratkiy khimicheskiy spravochnik. Khimiya, L. (1978). 392 p. (in Russian)
 12. A.I. Volkov, I.M. Zharsky. Bol'shoy khimicheskiy spravochnik. Sovremen. shk., Minsk (2005). 608 p. (in Russian)
 13. Physiko-khimicheskie svoystva okislov. Handbook / Ed. by G.V. Samsonova. Metallurgiya, M., (1978). 472 p. (in Russian)
 14. O. Kubashevsky, S.B. Olkokk. Metallurgicheskaya termokhimiya. Metallurgiya, M., (1978). 472 p. (in Russian)
 15. M.V. Shtenberg, V.A. Bychinsky, O.N. Koroleva, N.M. Korobatova, A.A. Tupitsyn, S.V. Fomichev, V.A. Krenev. ZhNKh 62, 11, 1479 (2017). (in Russian)
 16. I.S. Uspenskaya, A.S. Ivanov, N.M. Konstantinova, I.B. Kutsenok. ZhFKh 96, 9, 1302 (2022). (in Russian)
 17. V.V. Bogach, S.B. Dobrydnev, V.S. Beskov. ZhNKh 46, 7, 1127 (2001). (in Russian)
 18. O.S. Rusal, O.V. Eremin. Geokhimiya 67, 10, 978 (2022). (in Russian)
 19. G.K. Moiseev, N.A. Vatolin. Nekotoryye zakonomernosti izmeneniya i metody rascheta termokhimicheskikh svoystv neorganicheskikh soyedineniy. UrO RAN, Ekaterinburg (2001). 135 p. (in Russian)
 20. Fizicheskiye velichiny. Handbook / Ed. by I.S. Grigoriyev, Ye.Z. Meylikhov. Energoatomizdat, M. (1991). (in Russian). 1232 p. (in Russian)
 21. V.N. Kumok. Pryamyye soglasovaniya metodik otsenki termodinamicheskikh kharakteristik. Nauka, Novosibirsk (1987). P. 108-123. (in Russian)
 22. A.T.M.G. Mostafa, J.M. Eakman, M.M. Montoya, S.L. Yarblo. Ind. Eng. Chem. Res. 35, 343 (1996)
 23. P.J. Spencer. Thermochim. Acta 314, 1 (1998)
 24. A.G. Morachevsky, I.B. Sladkov, E.G. Firsova. Termodinamicheskiye raschety v khimii i metallurgii. Lan, SPb. (2018). (in Russian) 208 p.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.

Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru