Optics and Spectroscopy, 2022, volume 130, issue 14
Spectroscopy and physics of atoms and molecules
Kornev A. S., Chenov V. E., Zon B. A., Dorofeev D. L., Kubelík P., Ferus M.
2088
Spectroscopy of condensed state
Kruchinin V. N. , Odintsov D. S., Shundrin L. A. , Shundrina I. K., Rykhlitsky S. V. , Spesivtsev E. V. , Gritsenko V. A.
2114
Квантовая оптика
Bashmakova E. N., Vashukevich E. A., Golubeva T. Yu. , Golubev Yu. M.
2120
Optical materials
Kravets V. A., Ivanova E. V. , Yagovkina M. A., Zamoryanskaya M. V.
2127
2134
Оптомеханика
Kumar Sushil, Sharma Gaurav, Yadav Gulab Chand, Singh Vivek, Singh Abhay Kumar
2142
Волоконная и интегральная оптика
Bulyarskiy S. V., Koiva D. A., Gusarov G. G., Svetukhin V. V.
2148
Applied optics
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru