Optics and Spectroscopy, 2022, volume 130, issue 6
Spectroscopy of condensed state
Burikov S.A., Filippova E.A., Fedyanina A.A., Kuznetsov S.V., Proydakova V. Yu., Voronov V.V., Dolenko T.A.
655
Biophotonics
Pakhomy S. S., Zlobina O. V., Bugaeva I. O., Maslyakova G. N., Ivanov A. N., Moskvina A.O.
673
Genin V. D., Bucharskaya A.B., Navolokin N.A., Terentjuk G.S., Khlebtsov N.G., Tuchin V.V., Genina E.A.
678
Khmeleva M. Yu., Laptinskiy K. A., Kasyanova P. S., Tomskaya A. E., Dolenko T. A.
697
Zlobina O. W., Pakhomy S. S., Bugaeva I. O., Ivanov A. N., Moskvina A. O., Kostromina E. M.
705
Kastro R. A., Plotnikova Liudmila Valerievna, Salnikova Zh. A., Smirnov A. P., Kononov A. A., Vezo O. S., Garifullin A. D., Kuvshinov A. Yu., Voloshin S. V., Polyanichko A. M.
731
Ультрафиолетовая, инфракрасная и терагерцовая оптика
Публикация материалов конференции завершена
Спектроскопия и физика атомов и молекул
Kondratenko T. S. , Chevychelova T. A. , Ovchinnikov O. V. , Smirnov M. S. , Perepelitsa A. S.
741
Laser physics and laser optics
High-power fields and ultrashort optical pulses
Andreev A.A., Bespalov D.S., Platonov K.Yu., Sedov M.V.
761
Nanophotonics
Murzashev A.I., Kokurin M. Yu., Zhumanazarov A.P., Paymerov S. K.
782
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru