Optics and Spectroscopy, 2022, volume 130, issue 4
Spectroscopy of condensed state
Oleynichuk E. A., Danilov P. A., Lednev V. N., Sdvizhenskii P. A., Kuznetsov M. S., Tarelkin S. A. , Bondarenko M. G., Khmelnitsky R. A.
375
Physical optics
Laser physics and laser optics
Danilov P. A., Kudryashov S. I., Levchenko A. O., Oleynichuk E. A., Kovalchuk O. E.
385
Gulina Y.S., Kudryashov S. I., Smirnov N.A., Kuzmin E. V.
390
395
Krasin G. K., Stsepuro N. G., Martovitsky V. P., Kovalev M. S.
402
Garmatina A. A, Nazarov M. M., Shcheglov P. A. , Chaschin M. V. , Aleshkevich V. A. , Bravy B. G. , Gordienko V. M. , Panchenko V. Ya
410
Nonlinear optics
Smirnov N.A., Rupasov A.E., Shelygina S.N., Levchenko A.O., Savinov M.S., Kudryashov S.I.
417
Optical materials
Rupasov A. E., Danilov P. A., Ionin A. A., Smirnov N. A., Kudryashov S. I. , Khmelnitskii R. A., Shelygina S. N., Levchenko A. O., Shiryaev V. S.
426
Bibicheva S. A. , Rupasov A. E. , Danilov P. A. , Ionin N. A., Smirnov N. A, Kudryashov S. N., Shelygina R. A., Zakoldaev R. A.
431
Optics of low-dimensional structures, mesostructures, and metamaterials
Ostrikov S. A., Nosov P. A., Mikhalev P. A., Makeev M. O., Provatorov A. S., Korolkov A. V.
435
High-precision optical measurements and metrology
Leonov S. O., Frolov M. P., Korostelin Yu. V., Skasyrsky Ya. K., Fjodorow P. Yu., Shelkovnikov A. S., Kozlovsky V. I., Kireev A. N., Gubin M. A.
440
Nanophotonics
Kornilova A.V. , Ikramova S.B. , Musayeva D.U., Syuy A. V., Timoshenko V. Yu.
445
Applied optics
Nastulyavichus A.A., Khmelnitskii R.A., Shelygina S.N., Pervakov K.S., Kudryashov S.I.
450
Spectroscopy and physics of atoms and molecules
Tumakov D. A. , Maltsev I. A. , Popov R. V. , Shabaev V. M.
460
Laser physics and laser optics
Trofimov V., Rosanov N. N., Yang Y., Fedorov S. V., Yu J., Veretenov N. A.
463
Nonlinear optics
Publisher:

Ioffe Institute

Institute Officers:

Director: Sergei V. Ivanov

Contact us:

26 Polytekhnicheskaya, Saint Petersburg 194021, Russian Federation
Fax: +7 (812) 297 1017
Phone: +7 (812) 297 2245
E-mail: post@mail.ioffe.ru